Workshop o odpadech aneb odpadářské minimumseminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají

Nová forma interaktivního semináře zaměřená na nakládání s odpady v praxi určená pro začátečníky v legislativě odpadů a začínající odborníky v odpadovém hospodářství.  
Prezentovány budou základní a nejdůležitější povinnosti a novinky vyplývající z odpadové legislativy aplikované do praxe. V obecné rovině Vás seznámíme se způsobem a rozsahem vedení povinných provozních záznamů, hlášení a evidencí. 
 
Termíny 09.10.2017 | 11.10.2017
Lektor Ing. Michal Horník
Místo Praha, Olomouc
Cena 2 385,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka (zahrnuje i základní občerstvení a tiskové materiály). Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení201724

Téma:

Nadefinujeme základní povinnosti původce, vysvětlíme terminologii a naučíme Vás vedení průběžné evidence odpadů. Dostaneme se až k ročnímu hlášení o produkci a nakládání s odpady a budeme se věnovat také ohlašování přepravy nebezpečných odpadů, centrálnímu Registru zařízení i Informačním systému odpadového hospodářství – ISOH.

Obsah:

  • Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., - povinnosti vyplývající ze zákona.
  • Prováděcí vyhláška č. 383/2001 Sb., - jak zákonu porozumět.
  • Vyhláška katalog odpadů č. 93/2016 Sb., - zařazování odpadů zvládne každý, ať už sám nebo s pomocí.
  • Výklad základních pojmů – odpad, třídění a upuštění od třídění, původce a oprávněná osoba.
  • Vedení evidence a ohlašování včetně používání IČP a IČZ.
  • Příklady z praxe, příprava na kontrolu státních orgánů -  jak je dobré být důsledně důsledný.
  • Základní povinnosti v ostatních složkách životního prostředí v kostce:

 IRZ
 Obaly
 CHLaS
 Ovzduší
 Voda
 PZH
 ZHEÚ


Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 10:00 do 14:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.
Těšíme se na vás.
Kurz je určen pro všechny zájemce.

  • Ing. Michal Horník

    Pojďme si povídat o odpadech, jejich evidenci, ohlašování a povinnostech pramenících z jejich vzniku neformálně. Legislativa v praxi nás baví.

Místa konání jsou popsány v dokumentu, který otevřete kliknutím na příslušný název lokality.

Olomouc

ibis Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00

Praha

Barceló Praha, Na Strži 32, Praha 14
TermínMístoLektor
9.10.2017 od 10:00 Barceló Praha, Na Strži 32, Praha 14Ing. Michal HorníkObjednat
11.10.2017 od 10:00 ibis Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00Ing. Michal HorníkObjednat