485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Webinář: Ovládání programu IS ENVITA pro obsluhu autovrakoviště

Popis

Tento webinář pořádáme pro všechny z Vás, kteří provozujete zařízení ke sběru a zpracování vozidel s ukončenou životností a jste uživateli IS ENVITA.

Budeme se na něm věnovat práci s moduly Odpady, Autovraky, OLPNO, ILNO, ZPO a procesům od samotného přijetí vozidla, odeslání autovraku do MA-ISOH, jeho evidenčnímu zpracování až po předání odpadů dalšímu zařízení.

Zaměříme se také na řádné značení odpadů (POZOR! - kontroluje ČIŽP a KÚ) kategorie Ostatní i Nebezpečné a ukázky práce s modulem ILNO.

Objednáváte přepravu odpadů z Vašeho zařízení? Zmíníme i základní rozdíly při přepravě mobilním zařízením ke sběru odpadů a dopravcem do stacionárního zařízení a upozorníme na náležitosti tvorby průvodní dokumentace k odpadům.

Nezapomeneme ani na provozní deník zařízení, problematiku skladování odpadů a evidenci dílů pro přípravu k opětovnému použití.

Cena 1 490,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení202331

Téma:

 • orientace v programu
 • modul Autovraky
  • příjem vozidla (příjem, ohlášení do MA-ISOH, připojení fotografií), vystavení potvrzení o převzetí vozidla
  • výklad MŽP k vybraným povinnostem v oblasti nakládání s vozidly s ukončenou životností
  • dodatečné úpravy odeslaných záznamů pro detailnější potřeby evidence
  • provozní deník
 • modul Odpady
  • evidence odpadů a evidence zpracování vozidla s ukončenou životností
  • zobrazení dodatečných atributů pro snadnější orientaci v evidenci odpadů
  • propojení evidence modulu Autovraky a Odpady
 • modul ILNO
  • povinnost značení Ostatních i Nebezpečných odpadů
  • představení výstupu označení odpadů z programu IS ENVITA
 • modul OLPNO
  • stručné vysvětlení povinnosti ohlašování přepravy Nebezpečných odpadů
  • představení výstupu ohlášení z programu IS ENVITA
  • propojení s evidencí odpadů
 • modul ZPO
  • základní vysvětlení povinnosti průvodní dokumentace
  • představení výstupu PIO/ZPO z programu IS ENVITA

 

Upozornění: 

Tento webinář není obdobou iKURZU a tudíž k němu neposkytujeme osvědčení o jeho absolvování ani prezentační materiály. Jedná se o interaktivní formu vzdělávání související s užíváním INISOFTware.

 

Organizace:

Webinář proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 12:00. (vyhrazený čas předpokládá i případnou diskuzi účastníků). Každý přihlášený účastník obdrží odkaz a instrukce pro připojení k webináři.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky naleznete zde.

 

 

 • Bc. Jiří Tichý

  Na našich školeních Vás provedu příklady z praxe, které si na místě vyzkoušíte. Nezapomínám ani na diskuzi, která je důležitou součástí našich seminářů.
  Přesvědčte se, že praxí žijeme.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky naleznete zde.

TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor