Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017 do systému ISPOP, a to nejen v PDF formulářích

Kurz je zaměřen na úspěšné splnění povinnosti podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady a jeho odeslání do systému ISPOP. Zkušený lektor Vám poskytne návod, jak pracovat s nástroji, které jsou pro ohlašování za rok 2017 k dispozici a představí novinky, které Vám ISPOP přichystal.

Termíny 13.12.2017 | 14.12.2017 | 16.1.2018 | 17.1.2018 | 18.1.2018
Lektor Ing. Michal Horník
Místo Praha 5, Brno, Liberec, Praha, Olomouc
Cena 2 385,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka (zahrnuje i základní občerstvení a tiskové materiály). Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení201713

Téma:

Kurz je zaměřen na úspěšné splnění povinnosti podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady a jeho odeslání do systému ISPOP.
Poukážeme na nejčastější nedostatky v ročním hlášení a vysvětlíme základní principy vedení evidence odpadů, včetně správného používání kódů nakládání s odpadem a povinností při vedení evidence z pohledu IČZ/IČP.
 

Obsah:

 • Přehled právních předpisů, zákony/vyhlášky
 • Přehled ohlašovacích povinností
 • Vznik ohlašovací povinnosti
 • Původci, oprávněné osoby
 • Tvorba ročního hlášení, forma/podoba hlášení
 • Řádné/doplněné hlášení
 • Vhodné nástroje pro ohlašování
 • Praktická ukázka ovládání jednotlivých nástrojů
 • Časté nedostatky a chyby
 • Systém ISPOP/můj účet, obsluha/obsah
 • Datový standard MŽP
 • Autorizace, zmocnění, možnosti podle zákona č. 25/2008 Sb.
 • Kontroly MŽP a ČIŽP

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 10:00 do 14:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

Těšíme se na Vás.

Pokud jste uživatelem programu EVI 8, je pro Vás určeno toto školení:
Tvorba ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do systému ISPOP z programu EVI 8


Kurz je určen pro všechny zájemce.

 

 • Ing. Michal Horník

  Pojďme si povídat o odpadech, jejich evidenci, ohlašování a povinnostech pramenících z jejich vzniku neformálně. Legislativa v praxi nás baví.

TermínMístoLektor
13.12.2017 od 10:00 Occidental - Barceló Five, Radlická 3276/46, PrahaIng. Michal HorníkObjednat
14.12.2017 od 10:00 Hotel Vista, Hudcova 72, 621 00 BrnoIng. Michal HorníkObjednat
16.1.2018 od 10:00 Centrum Babylon Liberec, Nitranská 415/1, 460 07, Liberec III-JeřábIng. Michal HorníkObjednat
17.1.2018 od 10:00 Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4Ing. Michal HorníkObjednat
18.1.2018 od 10:00 ibis Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00Ing. Michal HorníkObjednat