Přelomové legislativní změny v odpadovém hospodářství v roce 2017 a jejich vliv na praxi

Zaregistrovali jste všechny novinky v zařazování odpadů podle kategorií a druhů, podle hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a také nová pravidla pro využívání odpadů na povrchu terénu? Víte vše o nové vyhlášce upravující používání kalů na zemědělské půdě? Víte, jak má vypadat štítek odpadu, jak má být označené shromaždiště a jaké náležitosti musí mít identifikační list nebezpečných odpadů po novele prováděcí vyhlášky? Víte co je to OLPNO a jak máte ve shodě s legislativou od 1. 1. 2017 řešit přepravu nebezpečných odpadů? Víte, jak se přidělují identifikační čísla zařízení oprávněných osob u stacionárních i mobilních zařízení a jak se přidělují identifikační čísla provozoven a ZÚJ včetně jejich použití u stavebních firem?

Na tyto dotazy i na spoustu dalších Vám rádi odpovíme na seminářích zaměřených na legislativu odpadů v roce 2017.  

Termíny 21.3.2017 | 22.3.2017 | 28.3.2017 | 25.4.2017 | 26.4.2017 | 27.4.2017 | 16.5.2017 | 17.5.2017 | 20.6.2017 | 21.6.2017 | 22.6.2017
Lektor
Místo
Cena 2 385,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka (zahrnuje i základní občerstvení a tiskové materiály). Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení201711

Téma:

Seminář je určen podnikovým ekologům, odpadovým hospodářům, poradcům v ekologii i pracovníkům veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství a jeho cílem je pomoci posluchačům orientovat se novinkách zákona o odpadech a prováděcích předpisech k němu. Bude veden tak, aby poskytl ucelenou informaci o platných předpisech a povinnostech z nich vyplývajících a pomohl Vám je aplikovat do praxi.

Obsah:

 • přehled novinek v odpadové legislativě
 • klasifikace nebezpečných odpadů a jejich označování
 • náležitosti nových identifikačních listů a značení nebezpečných odpadů (ILNO)
 • přeprava nebezpečných odpadů od 1. 1. 2017
 • povinnosti při přepravě dle dohody ADR
 • použití IČP a IČZ v praxi
 • novinky při nakládání se sedimenty a kaly
 • novinky při využívání odpadů na povrchu terénu a ukládání na skládky
 • nové povinnosti výrobců, distributorů, posledních prodejců a provozovatelů systému sběru pneumatik
 • nové povinnosti při sběru a výkupu kovových odpadů
 • nové povinnosti při nakládání s autovraky
 • povinnosti pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů
 • nové povinnosti krajských úřadů, obcí a dalších orgánů státní správy při vydávání správních rozhodnutí
 • nový ISOH - Informační Systém Odpadového Hospodářství - Seznam výrobců elektrozařízení, Registr míst zpětného odběru elektrozařízení a Registru zařízení atp.

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 09:00 do 15:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

Těšíme se na vás.

Kurz je určen pro všechny zájemce.

  TermínMístoLektor