Práce s modulem OLPNO na PCElektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do SEPNO

Seminář je určen pro uživatele programu EVI 8 a SKLAD Odpadů 8. A proč nabízíme společné školení pro oba programy?
To proto, že modul OLPNO je zcela nový modul, založený na principu stejného ovládání v obou programech.
Pomocí modulu vytvoříte a ohlásíte nejen Ohlašovací list přepravy NO, ale také snadno vytvoříte evidenci odpadů (EVI 8) nebo skladové pohyby (Sklad Odpadů 8). V průběhu školení bude modul OLPNO prezentován na programu EVI 8.  Následné vytvoření evidence odpadů (EVI 8) a skladových pohybů (Sklad Odpadů 8) si vyzkoušíme v obou programech.

Termíny 19.3.2019 | 20.3.2019 | 04.6.2019 | 03.9.2019 | 04.9.2019
Lektor Bc. Jiří Tichý
Místo Praha, Brno, Olomouc
Cena 3 760,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení201907

Téma:

Zaměříme se především na vysvětlení postupů a procesů při vyplňování ohlašovacích listů a při elektronickém ohlašování přepravy nebezpečných odpadů do ISPOP. Prakticky si vyzkoušíte konkrétní funkce programu za asistence dvou lektorů, kteří Vám přehlednou formou a za pomoci řady názorných příkladů vysvětlí práci s modulem. Závěrem školení bude vyhrazen dostatečný prostor pro Vaše dotazy. Vzhledem k maximálnímu počtu 10 účastníků je zajištěn individuální přístup dle Vašich potřeb a požadavků.

Co si ještě vyzkoušíte?

Ukážeme, jak v programu EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 snadno vyplníte ohlašovací list a přepravu nebezpečného odpadu elektronicky ohlásíte.
Upozorníme na úskalí ve lhůtách stanovených zákonem o odpadech.
Seznámíme Vás s možnostmi zastupování původců – odesílatelů při ohlašování.
Kromě základní ohlašovací agendy předvedeme nadstavbové možnosti programů jako např.:

 • používání šablon,

 • upozorňování blížících se lhůt,

 • vytváření Přepravních dokladů v souladu s požadavky ADR,

 • automatické generování průběžné evidence odpadů (EVI 8) a skladových pohybů (Sklad Odpadů 8) a mnohé další nadstavbové funkce.

Obsah:

 • Úvod a legislativní shrnutí (zákon, vyhlášky, metodické pokyny …)

 • Požadavky na elektronický systém pro ohlašování přepravy NO

 • Způsob vyplňování Ohlašovacích listů, význam jednotlivých položek

 • Rozdíly v procesech při ohlašování Evidenčních listů a Ohlašovacích listů 

 • Evidence přepravy nebezpečných odpadů včetně elektronického ohlašování v programu EVI 8

 • Výhody vytváření ohlašovacích listů v programu EVI 8, SKLAD Odpadů 8

 • Práce s daty a možné opravy záznamů v souvislosti se zákonnými lhůtami

 • Automatická tvorba průběžné evidence odpadů včetně kontroly souladu resp. konzistence dat mezi evidencí přepravy NO a evidencí odpadů

 • Vytváření Přepravních dokladů podle ADR a tisk dalších dokumentů

 • Na co si dát pozor a na co nezapomenout při ohlašování a tvorbě evidence

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 15:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení a oběd. Dále vám poskytneme prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

Těšíme se na vás.

 • Bc. Jiří Tichý

  Na našich školeních Vás provedu příklady z praxe, které si na místě vyzkoušíte. Nezapomínám ani na diskuzi, která je důležitou součástí našich seminářů.
  Přesvědčte se, že praxí žijeme.

Místa konání jsou popsány v dokumentu, který otevřete kliknutím na příslušný název lokality.

Brno

ApS Brno s.r.o., Purkyňova 93a, 612 00 Brno

Praha

Jugoslávských partyzánů 1580, 160 00 Praha( vchod B3, 3. patro )

Olomouc

Vzdělávací centrum, Stupkova 413/A, 779 00 Olomouc

TermínMístoLektor
3.9.2019 od 9:00 Jugoslávských partyzánů 1580, 160 00 Praha( vchod B3, 3. patro )Bc. Jiří TichýObjednat
4.9.2019 od 9:00 Vzdělávací centrum, Stupkova 413/A, 779 00 OlomoucBc. Jiří TichýObjednat