Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020nejen ve vazbě na nový zákon o odpadech a VUŽ

Popis

Máte jasno v podnikové ekologii?
Víte, kterých oblastí se dotkly zásadní změny zákonů a vyhlášek, co nás čeká v roce 2020 a co s účinností od ledna 2021?
Udělejme si společně kompletní přehled v oblasti nakládání s odpady, obaly a chemickými látkami, při ochraně vod a ovzduší.
Buďte na dopady nové legislativy jednotlivých složek životního prostředí připraveni s dostatečným předstihem.
Pokud Vás zajímá, co nového se v legislativě životního prostředí událo, co je tou nejpodstatnější změnou, na co si dát pozor, pojďme si společně projít seminářem, který je zaměřen na aktuální změny v podnikové ekologii.
Těšíme se na diskuzi, rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy.
Nenechte si ujít seminář, na kterém dostanete ucelený přehled o novinkách v legislativě životního prostředí a odpovědi na otázky, které Vás trápí.
 

Cena 3 760,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Cena zahrnuje i základní občerstvení.
Kód školení202006

Obsah:

Odpady:
Zákony – základní informace o chystaných změnách, které vyplynou ze dvou nových zákonů, a to ze zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životnost

 • Kdo je obchodník a kdo zprostředkovatel?
 • Kdy bude možné použít institut vedlejšího produktu?
 • Za jakých podmínek lze vyvézt odpad z režimu odpadu?
 • Stanovení nových termínů
 • Nové pojmy, resp. upřesnění – soustřeďování odpadu, zasypávání, dopravce, energetické využití
 • Budou provozní řády zařízení platné i po účinnosti nového zákona?
 • Kdy musíte mít zařízení povoleno a kdy je povinnost zařízení pouze ohlásit?
 • Výjimky při využívání odpadu v zařízeních bez povolení
 • Komunitní kompostování
 • Odpadní olej
 • Poplatek za ukládání odpadů na skládky
 • Povinnosti podnikajících osob při nakládání s komunálními odpady
 • Kdy se stává vybraný výrobek (VV) odpadem?
 • Pojmy – místo zpětného odběru, kolektivní systém, odpadní elektrozařízení
 • Práva a povinnosti výrobců a dalších osob při zpětném odběru
 • Zpětný odběr – povinnosti při sběru, spolupráce s obcemi, registr míst zpětného odběru

Obaly:
Zákon a jeho aplikace ve vztahu k MŽP a AOS

 • Kdo má povinnost přihlásit se do systému a za jakých podmínek

- Vysvětlení podle zákona (překlad negací a stanovení podmínek)

 • Plnění povinností pro požadovaný rozsah recyklace

- Kdo a kdy této podmínce vyhoví
- Jak zajistím plnění

 • Změny v zemích EU, které se mohou dotknout vývozců a freeriderů

Vody:
Změna zákona o vodách – nejzásadnější změna v oblasti ŽP pro rok 2020 SUCHO - POVODNĚ

 • Poplatky, jejich správa a odvody
 • Analýzy, odběr, rozbor a použitá analytická metoda
 • Rozhodnutí a povolení

- Návaznost na posouzení dobrého stavu vod
Vyhlášky a související změny

 • Určování znečištění odpadních vod, odečty a měření

Ovzduší:
Zákon a jeho změny po novele

 • změny v prodeji paliv a pohonných hmot
 • emise TZL a plán snižování emisí
 • regulované látky a skleníkové plyny

- povinnosti při nákupu chladících jednotek v letech 2020 – 2025
- jaká chladiva v chladících jednotkách mohou být pořízeny v kombinaci s výrobními stroji
- vyhláška se změnami v návaznosti na

 • NOx, TZL, Amoniak apod. – snižování emisí
 • Emisní limity a faktory

Chemické látky:

 • Plánovaná změna pro zrušení povinnosti zpracování pravidel
 • Oznamování dovozců a následných uživatelů při uvedení na trh směsí zařazených jako plyny pod tlakem a výbušnin (PCN formát s uvedením identifikátoru UFI)
 • Práce s CHLaS v podniku ve vazbě na jednotlivé složky životního prostředí
 • Rozsah informací o CHLaS
 • Informace o expozičních scénářích
 • Povinnosti v označování výrobků pomocí UFI kódů
 • Nakládání s látkami SVHC
 • Povinná registrace v databázi SCIP a tlak na změny technologií s nahrazením používaných nebezpečných látek

- Kdy je chemická látka musí mít
- Kdy je chemická směs musí mít

 • Kdo má jakou odpovědnost

- Mít Bezpečnostní list s ES
- Aplikovat povinnosti z něho do praxe

 

Ostatní:
EIA, IPPC a jiné

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 16:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro Vás připravíme občerstvení a oběd. Dále vám poskytneme prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

Závaznou přihlášku je možno zrušit do 7 kalendářních dnů před datem pořádání kurzu. Později bude účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny kurzu, při odhlášení do 2 kalendářních dnů před datem pořádání bude účtován storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu.

 • Bc. Jiří Tichý

  Na našich školeních Vás provedu příklady z praxe, které si na místě vyzkoušíte. Nezapomínám ani na diskuzi, která je důležitou součástí našich seminářů.
  Přesvědčte se, že praxí žijeme.

 • Ing. Václav Kuncl

  Jako lektor s dlouholetou odbornou zkušeností se snažím ve svém výkladu spojit reálné potřeby praxe s požadavky legislativy tak, aby byla pro každého srozumitelná.
   

Místa konání jsou popsány v dokumentu, který otevřete kliknutím na příslušný název lokality.

Olomouc

Clarion Congress Hotel Olomouc****Superior, Jeremenkova 36, Olomouc

Praha

Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4
TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor
16.12.2020 od 9:00 Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4Bc. Jiří Tichý, Ing. Václav KunclObsazeno
17.12.2020 od 9:00 Clarion Congress Hotel Olomouc****Superior, Jeremenkova 36, OlomoucBc. Jiří Tichý, Ing. Václav KunclObjednat