Povinnosti v podnikové ekologii v praxi, v souvislostech a změnách pro rok 2019

Máte jasno v podnikové ekologii?
Víte, kterých oblastí se dotkly zásadní změny zákonů a vyhlášek a co nás čeká v roce 2019?
Udělejme si společně kompletní přehled v oblasti nakládání s odpady, obaly a chemickými látkami, při ochraně vod a ovzduší.
Buďte na dopady nové legislativy jednotlivých složek životního prostředí připraveni s dostatečným předstihem.
Pokud Vás zajímá, co se v legislativě v minulém roce událo, co je tou nejpodstatnější změnou, na co si dát pozor, pojďte si společně projít seminářem, který je zaměřen na veškeré změny v podnikové ekologii v roce 2019. Těšíme se na diskuzi, zodpovíme všechny Vaše dotazy.

Nenechte si ujít seminář, na kterém dostanete ucelený přehled o novinkách v legislativě životního prostředí v roce 2019 a odpovědi na otázky, které Vás trápí.

Termíny 24.4.2019 | 25.4.2019
Lektor Bc. Jiří Tichý, Ing. Václav Kuncl
Místo Praha, Olomouc
Cena 3 760,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení201910

Obsah:

Odpady:
Zákon – základní informace o chystaných změnách

 • Stanovení nových termínů
 • Nové pojmy, resp. upřesnění – soustřeďování odpadu, zasypávání, dopravce, energetické využití
 • Vedlejší produkt a průvodní dokumentace
 • Kdy odpad přestane být odpadem
 • Výjimky při využívání odpadu v zařízeních bez povolení 
 • Předání a převzetí odpadů

- nový vztah obchodník a obchodování s odpady
- zprostředkování nakládání s odpady
- převzetí odpadu do vlastnictví oprávněné osoby při jeho přepravě

 • Povinnosti podnikajících osob při nakládání s komunálními odpady
Obaly:
Zákon a jeho aplikace ve vztahu k MŽP a AOS
 • Kdo má povinnost přihlásit se do systému a za jakých podmínek
- Vysvětlení podle zákona (překlad negací a stanovení podmínek)
 • Plnění povinností pro požadovaný rozsah recyklace
- Kdo a kdy této podmínce vyhoví
- Jak zajistím plnění
 • Změny pro plastové tašky
Vody:
Změna zákona o vodách – nejzásadnější změna v oblasti ŽP pro rok 2019
 • Poplatky, jejich správa a odvody
 • Analýzy, odběr, rozbor a použitá analytická metoda
 • Rozhodnutí a povolení
- Návaznost na posouzení dobrého stavu vod
Vyhlášky a související změny
 • Určování znečištění odpadních vod, odečty a měření
Ovzduší:
Zákon a jeho změny po novele
 • změny v prodeji paliv a pohonných hmot
 • emise TZL a plán snižování emisí
 • regulované látky a skleníkové plyny
- povinnosti při nákupu chladících jednotek v letech 2020 – 2025
- jaká chladiva v chladících jednotkách mohou být pořízeny v kombinaci s výrobními stroji
vyhláška se změnami v návaznosti na
 • NOx, TZL, Amoniak apod. – snižování emisí
 • Emisní limity a faktory
Chemické látky:
 • Práce s CHLaS v podniku ve vazbě na jednotlivé složky životního prostředí
 • Rozsah informací o CHLaS
 • Informace o expozičních scénářích
- Kdy je chemická látka musí mít
- Kdy je chemická směs musí mít
 • Kdo má jakou odpovědnost
- Mít Bezpečnostní list s ES
- Aplikovat povinnosti z něho do praxe

Ostatní:
EIA, IPPC a jiné

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 16:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení a oběd. Dále vám poskytneme prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

Těšíme se na vás.

Kurz je určen pro všechny zájemce.

 • Bc. Jiří Tichý

  Na našich školeních Vás provedu příklady z praxe, které si na místě vyzkoušíte. Nezapomínám ani na diskuzi, která je důležitou součástí našich seminářů.
  Přesvědčte se, že praxí žijeme.

 • Ing. Václav Kuncl

  Jako lektor s dlouholetou odbornou zkušeností se snažím ve svém výkladu spojit reálné potřeby praxe s požadavky legislativy tak, aby byla pro každého srozumitelná.
   

Místa konání jsou popsány v dokumentu, který otevřete kliknutím na příslušný název lokality.

Praha

Occidental Praha, Na Strži 32, Praha 14

Olomouc

Comfort Hotel Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00

TermínMístoLektor
24.4.2019 od 9:00 Occidental Praha, Na Strži 32, Praha 14Bc. Jiří Tichý, Ing. Václav KunclObjednat
25.4.2019 od 9:00 Comfort Hotel Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00Bc. Jiří Tichý, Ing. Václav KunclObjednat