Povinnosti v podnikové ekologii v praxinejen ve vazbě na nový zákon o odpadech, obalech a vodách

Popis

Máte jasno v podnikové ekologii?
Víte, kterých oblastí se dotkly zásadní změny zákonů a vyhlášek, co nás čeká v roce 2021? Udělejme si společně kompletní přehled v oblasti nakládání s odpady, obaly a chemickými látkami, při ochraně vod a ovzduší.
Buďte na dopady nové legislativy jednotlivých složek životního prostředí připraveni s dostatečným předstihem.
Pokud Vás zajímá, co nového se v legislativě životního prostředí událo, co je tou nejpodstatnější změnou, na co si dát pozor, pojďme si společně projít seminářem, který je zaměřen na aktuální změny v podnikové ekologii.
Těšíme se na diskuzi, rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy.
Nenechte si ujít seminář, na kterém dostanete ucelený přehled o novinkách v legislativě životního prostředí a odpovědi na otázky, které Vás trápí.

 

Cena 3 760,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Cena zahrnuje i základní občerstvení.
Kód školení202109

Obsah:

Odpady:
Zákony – základní informace o změnách, které vyplynuly z nového zákona o odpadech
 • Kdo je obchodník a kdo zprostředkovatel? 
 • Kdy bude možné použít institut vedlejšího produktu? 
 • Za jakých podmínek lze vyvézt odpad z režimu odpadu?
 • Stanovení nových termínů
 • Nové pojmy, resp. upřesnění – soustřeďování odpadu, zasypávání, dopravce, energetické využití
 • Budou provozní řády zařízení platné i po účinnosti nového zákona? 
 • Kdy musíte mít zařízení povoleno a kdy je povinnost zařízení pouze ohlásit?
 • Výjimky při využívání odpadu v zařízeních bez povolení 
 • Předání a převzetí odpadů
 • Komunitní kompostování
 • Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče
 • Odpadní olej
 • Poplatek za ukládání odpadů na skládky
 • Povinnosti podnikajících osob při nakládání s komunálními odpady
Obaly: 
Ekomodulace a evidence obalů z pohledu AOS EKO-KOM a.s.
 • Nová struktura čtvrtletního výkazu s platností od 1. 1. 2021
Novela zákona o obalech č. 477/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky k zákonu o obalech.
 
Vody:
Změna zákona o vodách – nejzásadnější změna v oblasti ŽP pro rok 2019 - 2021
Plánovaný zákon SUCHO - POVODNĚ
 • Analýzy, odběr, rozbor a použitá analytická metoda
 • Rozhodnutí a povolení
- Návaznost na posouzení dobrého stavu vod
Vyhlášky a související změny
 • Určování znečištění odpadních vod, odečty a měření

Ovzduší: 
- povinnosti při nákupu chladících jednotek v letech 2020 – 2025
- regulované látky a F-plyny – evidence zařízení pro kontrolu ČIŽP
- nové povinnosti revizí spalovacích kotlů

Chemické látky:
 • Nové pokyny pro bezpečné zacházení
 • Oznamování dovozců a následných uživatelů při uvedení na trh směsí zařazených jako plyny pod tlakem a výbušnin (PCN formát s uvedením identifikátoru UFI)
 • Práce s CHLaS v podniku ve vazbě na jednotlivé složky životního prostředí
 • Rozsah informací o CHLaS
 • Informace o expozičních scénářích
- Kdy je chemická látka musí mít
- Kdy je chemická směs musí mít
 • Kdo má jakou odpovědnost
- Mít Bezpečnostní list s ES
- Aplikovat povinnosti z něho do praxe

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 15:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro Vás připravíme občerstvení a oběd. Dále vám poskytneme prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

 

 • Bc. Jiří Tichý

  Na našich školeních Vás provedu příklady z praxe, které si na místě vyzkoušíte. Nezapomínám ani na diskuzi, která je důležitou součástí našich seminářů.
  Přesvědčte se, že praxí žijeme.

 • Ing. Václav Kuncl

  Jako lektor s dlouholetou odbornou zkušeností se snažím ve svém výkladu spojit reálné potřeby praxe s požadavky legislativy tak, aby byla pro každého srozumitelná.
   

Místa konání jsou popsány v dokumentu, který otevřete kliknutím na příslušný název lokality.

Praha

Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00, Praha 4

Olomouc

Comfort Hotel Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00
TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor
5.10.2021 od 9:00 Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00, Praha 4Bc. Jiří Tichý, Ing. Václav KunclObjednat
6.10.2021 od 9:00 Comfort Hotel Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00Bc. Jiří Tichý, Ing. Václav KunclObjednat