Odpady ze zdravotnických zařízení z pohledu legislativy a praxei ve vazbě na COVID 19 a nový zákon o odpadech

Popis

Stanovení doby přepravy zdravotnických odpadů, zdržení při přepravě na voze nebo v mobilním zařízení, odpovědnost za odpad ze zdravotnictví a jeho přenos na pacienta mimo zdravotnická zařízení, prokazatelné seznámení s povinnostmi a jejich záznam proti podpisu. Že to slyšíte poprvé? Nenechte se překvapit novou odpadovou legislativou, buďte na její dopady připraveni s dostatečným předstihem.
S nově nastalou situací při pandemii COVID 19 byly přijaty soubory opatření, které vláda vydala, nebo ve zrychleném režimu schválila. Nastalá situace se může v následném období opakovat a v tu chvíli je lepší být připraven, než překvapen. Je jisté, že celý zdravotnický systém se ani z pohledu legislativy ŽP, ani z pohledu odpadů ze zdravotnictví nemůže dlouhodobě točit jen kolem COVID 19.
Tento seminář je určen pro široký okruh osob, které se zabývají problematikou nakládání s odpady ze zdravotnictví nebo při jejichž činnosti vzniká odpad, který vykazuje stejné vlastnosti a rizika, tedy pro pracovníky zdravotnických zařízení a pracovníky, kteří poskytují veterinární péči, odpadové hospodáře, kontrolní orgány (ČIŽP, hygienickou službu), krajské úřady, ORP, zařízení sociálních služeb, pracovníky firem, které nakládají a přepravují  odpady ze zdravotní a ze zařízení veterinární péče.

Cena 2 685,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Cena zahrnuje i základní občerstvení.
Kód školení202008

Obsah:

 • Soubor metodických pokynů z jednotlivých ministerstev
    - Návody a postupy jednotlivých orgánů státní správy – KHS, SZÚ
 • Nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001Sb. a vyhlášky č. 383/2001 Sb.
 • Změna nakládání s odpady podle připravovaného zákona o odpadech, zakotvení nakládání s odpady ze zdravotnictví a veterinární služby do znění zákona

             - Stanovení doby přepravy zdravotnických odpadů, jejich zdržení při přepravě na voze, nebo v mobilním zařízení
             - Odpovědnost za odpad ze zdravotnictví a jeho přenos na pacienta mimo zdravotnická zařízení
             - Prokazatelné seznámení s povinnostmi a jejich záznam proti podpisu

 • Zařazování odpadů dle vyhlášky č. 93/2016 Sb.
 • Nakládání s odpady dle vyhlášky č. 383/2001 Sb.
 • Dokumentace a označování odpadů ze zařízení zdravotní a sociální péče
 • Skladování a shromažďování odpadů ze zdravotnictví podle legislativy
 • Zařízení oprávněných osob k převzetí a odstranění odpadu
 • Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče č. 306/2012 Sb.
 • Provozování skladu a shromaždiště odpadů podle praxe

            - Příjem odpadů od cizích subjektů v rámci areálu (zdravotnická odd. v nemocnicích – ambulance a odborné lůžkové části)
            - Příjem odpadů z charity apod.

 • Léky a léčiva, nakládání s nimi, převzetí, předání

             - Funkce lékáren jako sběrny pro léky od občana
             - Povinnost ohlašovat převzaté odpady

 • Radioaktivní materiály a nakládání s nimi
 • CHLaS ve zdravotnické praxi

              - Desinfekce a desinfekční plán
              - Laboratorní a lékárenská chemie
              - Povinné zkoušky a školení

 • Voda v lékařských provozech

              - Provoz zubařské praxe – nakládání se rtutí
              - Infekční oddělení – čištění odpadních vod

 • Další oblasti ŽP ve zdravotnické praxi

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 10:00 do 14:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

Těšíme se na vás.

Kurz je určen pro všechny zájemce

 • Ing. Michal Horník

  Pojďme si povídat o odpadech, jejich evidenci, ohlašování a povinnostech pramenících z jejich vzniku neformálně. Legislativa v praxi nás baví.

 • Ing. Václav Kuncl

  Jako lektor s dlouholetou odbornou zkušeností se snažím ve svém výkladu spojit reálné potřeby praxe s požadavky legislativy tak, aby byla pro každého srozumitelná.
   

Místa konání jsou popsány v dokumentu, který otevřete kliknutím na příslušný název lokality.

Olomouc

Clarion Congress Hotel Olomouc****Superior, Jeremenkova 36, Olomouc

Praha

Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4
TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor
23.6.2020 od 10:00 Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4Ing. Michal Horník, Ing. Václav KunclObjednat
24.6.2020 od 10:00 Clarion Congress Hotel Olomouc****Superior, Jeremenkova 36, OlomoucIng. Michal Horník, Ing. Václav KunclObjednat