Odpady v roce 2019 z pohledu ekonomiky a praxe

Nejen o novinkách v odpadové legislativě, ale poprvé i o ekonomice a nákladech spojených s odpady pohovoří naši zkušení lektoři.
Do obsahu tohoto nově vytvořeného školení vložili zkušenosti získané při interních auditech v různých typech společností a odvětvích, při zastupování kontrolovaných podnikatelských subjektů a při zavádění ISO 14001 ve firmách.
 

Termíny 29.5.2019 | 30.5.2019 | 06.6.2019 | 12.6.2019 | 05.9.2019
Lektor Ing. Václav Kuncl, Petr Grusman
Místo Praha, Olomouc, Liberec, České Budějovice, Plzeň
Cena 2 985,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení201911

Obsah:

 • Nová odpadová legislativa pod pokličkou aneb co se vaří v kuchyni MŽP
 • Nakládání s odpady v souvislosti s ekonomikou a praxí (třídění, komodity, nádoby, svozová efektivita, …)
 • Evidence odpadů a kontroly MŽP (sporné situace – předejděte problémům již v průběžné evidenci)
 • SEPNO po roce provozu – zkušenosti a doporučení při ohlašování přepravy NO elektronicky
 • Metodika přidělování IČP, kódů ORP/SOP a  ZÚJ včetně jejich použití u stavebních firem
 • Jak nakládat s vybranými odpady - stavební odpad, zemina ….
 • Kontroly státních orgánů v oblasti nakládání s odpady v souvislostech a v příkladech z praxe
 • ISO 14001 – praktický pohled na jeho zavedení, dokladování, audity, …
 • Kam přesahují odpady = další složky ŽP ve stručných souvislostech – na co byste neměli zapomínat

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 15:00 se třemi přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

 • Ing. Václav Kuncl

  Jako lektor s dlouholetou odbornou zkušeností se snažím ve svém výkladu spojit reálné potřeby praxe s požadavky legislativy tak, aby byla pro každého srozumitelná.
   

 • Petr Grusman

  Člověk se musí učit celý život.

  Některé věci se dají snadno zjistit, některé obtížněji. Mou snahou je předat své zkušenosti každému tak,
  aby to pro něj bylo pochopitelné, přínosné a uplatnitelné v praxi.
   
  Těší mne, když se při školení rozpoutá řízená diskuze. Tato forma vzdělávání je pak
  z mého pohledu nejúčinnější a nejlépe odhalí souvislosti mezi legislativou a praxí.
TermínMístoLektor
5.9.2019 od 9:00 Hotel IBIS Plzeň, Univerzitní 65, Plzeň, 337 01Ing. Václav Kuncl, Petr GrusmanObjednat