Odpadové hospodářství obce – zákonné povinnosti nejen ve vztahu k průběžné evidenci odpadůefektivní přístup obce k optimalizaci systému odpadového hospodářství – cíle a jejich naplnění

Popis
 • ​Umíte se orientovat v předpisech, víte kde najít potřebné informace?
 • Evidujete odpady správně? Víte, jaký rozdíl je v evidenci na sběrném dvoře a na shromažďovacím místě? 
 • Přijímáte na sběrném dvoře odpadní oleje? Máte povolení osvobození od spotřební daně?
 • Chcete navýšit množství vytříděného odpadu a dosáhnout stanovených cílů? Máte zapojené školy, výkupny, podnikatele v  systému obce?
 • Máte zřízena místa pro oddělené soustřeďování odpadu? Víte jaký odpad musíte sbírat odděleně a za jakých podmínek?
 • Děláte v obci terénní úpravy? Víte jak přijmout zeminu v režimu odpadu?
 • Evidujete správně kovy? Identifikujete osoby a přijímané kovy?
 • Máte správně nastavený systém nakládání s odpady v obci? OZV o systému nakládání s odpady je aktuální?

Tento seminář Vám přinese ucelené informace o povinnostech, ale i právech obce, resp. samosprávy. Naučíme Vás, ale i Vaše technické služby, jak správně evidovat odpady vzniklé občanům obce, jak evidovat odpady vzniklé při činnosti, např. při údržbě zeleně, úklidu černých skládek, úklidu veřejných prostranství apod.
Poradíme Vám jak správně nastavit obecně závaznou vyhlášku obce o systému nakládání s odpady a provázat ji se službami nabízenými oprávněnými osobami.
Porovnáme povinnosti stávající legislativy s chystanými změnami v návaznosti na schválené směrnice Evropského parlamentu, tzv. balíček k oběhovému hospodářství,  v souvislosti k nastaveným cílům odpadového hospodářství.  

Seminář je akreditován pro úředníky samosprávných celků veřejné správy a samosprávy.

Cena 2 385,00 Kč
Cena může být pro účastníka z řad úředníků státní správy a samosprávy osvobozena od DPH. Na objednávce tedy zatrhněte "Účtovat bez DPH", pokud pracujete ve státní správě či samosprávě. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení202007

Obsah:

 • Aktuální legislativa
 • Evropská legislativa OH
 • Připravovaná legislativa OH
 • Samospráva vs. státní správa
 • Oběhové hospodářství a cíle OH
 • Povinnosti původce/obce
 • Oprávnění obce
 • Evidence odpadů
 • IČZ a IČP
 • Registry v odpadovém hospodářství
 • Ohlašování odpadů
 • Ohlašování přepravy NO
 • Způsoby zpoplatnění komunálního odpadu
 • Kontroly v odpadovém hospodářství
 • Biologicky rozložitelný odpad
 • Nakládání s vybranými výrobky - elektrozařízení, autovraky, pneumatiky
 • Nakládání s vybranými odpady – odpadní oleje, stavební odpad, polystyren, zemina
 • Využití SW EVI 8

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 09:00 do 14:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení v ceně školení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

Těšíme se na vás.

Kurz je určen pro všechny zájemce.

Závaznou přihlášku je možno zrušit do 7 kalendářních dnů před datem pořádání kurzu. Později bude účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny kurzu, při odhlášení do 2 kalendářních dnů před datem pořádání bude účtován storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu.

 

 • Ing. Jitka Lochovská

  Víte, že nevíte? Pojďme to společně změnit na "Už vím".

Místa konání jsou popsány v dokumentu, který otevřete kliknutím na příslušný název lokality.

Olomouc

Clarion Congress Hotel Olomouc****Superior, Jeremenkova 36, Olomouc

Praha

Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4
TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor
17.12.2020 od 9:00 Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4Ing. Jitka LochovskáObjednat