Odpadové hospodářství obce – zákonné povinnosti nejen ve vztahu k průběžné evidenci odpadů

Popis

Nabízíme Vám vzdělávací program, kterému byla Ministerstvem vnitra České republiky dle ustanovení § 31 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících, udělena akreditace pro průběžné vzdělávání úředníků územních samosprávných celků (číslo akreditace: AK/PV-1/2019).

Seminář bude veden s cílem správně nastavit obecní systém nakládání s komunálními odpady, nalézt rezervy v podpoře třídění odpadů a minimalizovat vznik směsného komunálního odpadu. Seznámíme Vás s postupem při tvorbě obecně závazné vyhlášky a s problémy, které její schválení mohou provázet. Ukážeme Vám jak správně vést průběžnou evidenci odpadů včetně nové zaváděných pravidel a legislativních požadavků.  Provedeme Vás novým hlášením o obecním systému.   

Cena 2 885,00 Kč
Cena může být pro účastníka z řad úředníků státní správy a samosprávy osvobozena od DPH. Na objednávce tedy zatrhněte "Účtovat bez DPH", pokud pracujete ve státní správě či samosprávě. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení202120

Téma:

Provedeme Vás napříč legislativou vztahující se k odpadovému hospodářství, nejenom ve vztahu obec občan a obecní systémy, ale i z pohledu obce jako původce odpadu a provozovatele sběrných dvorů. Poradíme Vám, jak správně nastavit obecně závaznou vyhlášku obce o systému nakládání s odpady a provázat ji se službami nabízenými oprávněnými osobami. Poradíme Vám jak správně zařazovat odpady produkované fyzickými osobami a jak správně zapojit podnikatele do obecních systémů. Dotkneme se zpětného odběru výrobků s ukončenou životností a vysvětlíme podstatu nové úpravy zpoplatnění občanů v zákoně o místních poplatcích. 
Víte, jaké jsou možnosti zpoplatnění komunálního odpadu? Vysvětlíme změny v komunitním kompostování a pomůžeme najít rezervy v třídění odpadu. Opravdu musíte mít sběrný dvůr schválený jako zařízení dle zákona o odpadech? Seznámíme Vás s výhodami sběrného místa.

Obsah:

 • Aktuální legislativa OH & metodické pokyny MŽP
 • Oběhové hospodářství a cíle OH
 • Definice odpadu a pojmy OH
 • Povinnosti původce/obce
 • Katalog odpadů & zařazování odpadů
 • Informace o odpadu a označování odpadů
 • Obecní systém OH & obecně závazná vyhláška 
 • Oddělené soustřeďování komunálních odpadů
 • Komunitní kompostování
 • Školní sběr & obec & škola
 • Oprávnění obce & zapojení živnostníků
 • Evidence odpadů a ohlašování (nové hlášení za obecní systém)
 • Kontroly v odpadovém hospodářství & černé skládky 
 • Poplatky za ukládání odpadů na skládky & uplatnění nároku na nižší sazbu
 • Změny ve způsobu zpoplatnění komunálního odpadu

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 09:00 do 15:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro Vás připravíme občerstvení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

 • Ing. Jitka Lochovská

  Víte, že nevíte? Pojďme to společně změnit na "Už vím".

Místa konání jsou popsány v dokumentu, který otevřete kliknutím na příslušný název lokality.

Liberec

Centrum Babylon Liberec, Nitranská 415/1, 460 07, Liberec III-Jeřáb

Olomouc

Comfort Hotel Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00

Praha

Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4
TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor
19.10.2021 od 9:00 Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4Ing. Jitka LochovskáObjednat
20.10.2021 od 9:00 Comfort Hotel Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00Ing. Jitka LochovskáObjednat