Odpadové hospodářství obce a zákonné povinnosti nejen ve vztahu k průběžné evidenci odpadů- nový zákon o odpadech, jeho prováděcí vyhlášky a přelomové změny v odpadové legislativě

Popis

Odpadové hospodářství obce z pohledu občana, samosprávy, oprávněné osoby, to vše ve světle nové legislativy. Absolvováním semináře získáte ucelené informace o povinnostech, ale i právech obecní samosprávy a o výkonu státní správy v obci. Krom jiného se také dozvíte, zda je nový zákon o odpadech důvodem k obavám, co s jeho příchodem nastává a na co se musíte připravit již dnes.

V případě, že nám nouzová opatření nedovolí pořádat školení prezenčně, budeme ho pořád online.

Cena 2 885,00 Kč
Cena může být pro účastníka z řad úředníků státní správy a samosprávy osvobozena od DPH. Na objednávce tedy zatrhněte "Účtovat bez DPH", pokud pracujete ve státní správě či samosprávě. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení202105

Téma:

Naučíme Vás i Vaše technické služby, jak správně evidovat odpady vzniklé občanům obce, jak evidovat odpady vzniklé při činnosti, např. při údržbě zeleně, úklidu černých skládek, úklidu veřejných prostranství apod.
Poradíme Vám, jak správně nastavit obecně závaznou vyhlášku obce o systému nakládání s odpady a provázat ji se službami nabízenými oprávněnými osobami.
Přiblížíme Vám problematiku biologicky rozložitelných odpadů, předcházení vzniku odpadu, rozdíl mezi komunitním kompostováním a kompostárnou.
Požadavky stávající legislativy přehledně porovnáme a doplníme o změny v novém zákoně o odpadech a jeho prováděcích vyhláškách, a také v novém zákoně o výrobcích s ukončenou životností. Vysvětlíme i novou úpravu zpoplatnění občanů v zákoně o místních poplatcích. 

Obsah:

 • Aktuální legislativa & nová legislativa OH
 • Oběhové hospodářství a cíle OH
 • Samospráva vs. státní správa
 • Povinnosti původce/obce
 • Oprávnění obce & zapojení živnostníků
 • Nastavení obecního systému OH & obecně závazná vyhláška
 • Školní sběr & obec & škola
 • Evidence odpadů & IČZ a IČPISOH & Registry v odpadovém hospodářství
 • Ohlašování odpadů a nové povinnosti
 • Změny ve způsobu zpoplatnění komunálního odpadu
 • Kontroly v odpadovém hospodářství & černé skládky & autovraky 
 • Biologicky rozložitelný odpad a nové povinnosti při provozování komunitní kompostárny 
 • Zpětný odběr vybraných výrobků  - elektrozařízení, baterie a akumulátory, pneumatiky
 • Nakládání s vybranými odpady - stavební odpad, zemina
 • Odpadní oleje a spotřební daň
 • Poplatky za ukládání odpadů na skládky & uplatnění nároku na nižší sazbu
 • Využití SW EVI 8

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 09:00 do 15:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro Vás připravíme občerstvení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.
Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.
 • Ing. Jitka Lochovská

  Víte, že nevíte? Pojďme to společně změnit na "Už vím".

 • Ing. Markéta Miklasová

  Šedá je legislativní teorie, ale nekonečně barevná praxe. Seznámím vás s povinnostmi odpadové legislativy a společně je budeme s praxí propojovat.

Místa konání jsou popsány v dokumentu, který otevřete kliknutím na příslušný název lokality.

Brno

Hotel Vista, Hudcova 72, 621 00 Brno

Liberec

Centrum Babylon Liberec, Nitranská 415/1, 460 07, Liberec III-Jeřáb

Olomouc

Clarion Congress Hotel Olomouc****Superior, Jeremenkova 36, Olomouc

Ostrava

Clarion Congress Hotel, Ostrava Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Pardubice

Hotel EURO, Jiráskova 2781, Pardubice, 530 02

Praha

Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4

Ústí nad Labem

Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem, Špitálské náměstí 3517, 400 01,  Ústí nad Labem

Zlín

Interhotel Moskva, náměstí Práce 2512, 760 01, Zlín
TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor
27.4.2021 od 9:00 onlineIng. Jitka LochovskáObjednat
20.5.2021 od 9:00 Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4Ing. Jitka LochovskáObjednat