Obalům na stopě – vydejte se labyrintem až do úspěšného cíle

Víte, že se s obaly potkáváte každý den?
 • dovážíte balené zboží ze zahraničí (suroviny pro vlastní výrobu),
 • obchodujete s partnery v zahraničí (importujete, exportujete),
 • prodáváte zboží v České republice (výroba a prodej, kamenný obchod…),
 • obchodujete s již zabaleným zbožím (e-shop, velkoobchod…).
Poznáváte se nejen v těchto oblastech?
 
Jste:
 • výrobní společností (nejen s matkou v zahraničí) v oblastech: automotive, zpracování plastů, kovovýroby, fyzikálních senzorů, e-liquidů, technických budov či geotextilií,
 • obchodní/servisní společností, která dováží zboží ze zahraničí nebo nakupuje a dále obchoduje se zboží na tuzemském trhu v oblastech: nábytku, polygrafie, krmiv, kancelářských potřeb, spedice, montáže elektroinstalací aj.
Termíny 26.11.2019
Lektor Bc. Jiří Tichý
Místo Praha
Cena 2 385,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení201915

Téma:

Vysvětlíme důležité pojmy a hlavní myšlenky zákona o obalech pro pochopení našich povinností, včetně způsobu jejich splnění.
 • uvádíte obaly na trh nebo do oběhu?
 • evidujete všechny toky?
 • jste zapsání ve správném systému?
 • máte zaevidovány všechny druhy obalů?
 • neplavete v materiálovém zařazení obalů?
S námi získáte vždy něco navíc.
 • poradíme Vám, na co se připravit, když se k Vám ohlásí auditor AOS (EKO-KOM a.s.)
 • předvedeme praktické ukázky evidencí (podklady v praxi získáváme z oddělení nákupu, logistiky, finančních kontrol aj.)
 • seznámíme Vás s požadavky ČIŽP na doložení využití a recyklace odpadů z obalů.
Čerpáme z praxe, kterou jsme získali ve výrobních i obchodních společnostech, kde zajišťujeme služby externích poradců v oblastech životního prostředí. Pomáháme určit, zda společnost spadá do povinností z pohledu zákona o obalech, včetně analýzy a nastavení systému. V případě potřeby zajišťujeme i samotné vedení evidence a ohlašování.

Obsah:

Legislativa

 • Zákon č.477/2001 Sb. a jeho výklad - novela zákona č. 149/2017 Sb. platná od 1. 1. 2018
 • Prováděcí předpis, vyhláška č. 641/2004 Sb. - novela zákona č. 400/2017 platná od 1. 1. 2018
 • Metodický pokyn MŽP

Praktická část

 • Obaly a jejich členění
 • Toky obalů
 • Povinnosti při nakládání s obaly
 • Určení osoby povinné: návrh na zápis do seznamu osob nebo přihlášení k AOS
 • Vedení evidence obalů
 • Čtvrtletní výkazy a roční hlášení
 • Ukázky vedení evidence
 • Kontroly AOS
 • Kontroly ČIŽP
 • Vztah zákona o obalech k zákonu o odpadech

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 10:00 do 14:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.
Těšíme se na vás.
Kurz je určen pro všechny zájemce.
 

 • Bc. Jiří Tichý

  Na našich školeních Vás provedu příklady z praxe, které si na místě vyzkoušíte. Nezapomínám ani na diskuzi, která je důležitou součástí našich seminářů.
  Přesvědčte se, že praxí žijeme.

Místa konání jsou popsány v dokumentu, který otevřete kliknutím na příslušný název lokality.

Praha

Occidental Five, Radlická 3276/46, Praha
TermínMístoLektor
26.11.2019 od 10:00 Occidental Five, Radlická 3276/46, PrahaBc. Jiří TichýObjednat