Nový zákon o odpadech z pohledu prováděcích předpisů- zásadní změny v odpadové legislativě pro původce odpadů

Popis

Tento seminář pořádáme výhradně pro původce odpadů napříč všemi obory. Jeho absolvováním získáte ucelený přehled o zásadních změnách v nové odpadové legislativě, které významně zvyšují tlak na předcházení vzniku odpadů a na způsob zpracování odpadů směrem od skládkování ke třídění a recyklaci, tedy k oběhovému hospodářství.

Společně se podíváme pod pokličku nového zákona o odpadech z pohledu praxe a našich zkušeností. Zaměříme se především na nové prováděcí předpisy k zákonu o odpadech a celou přednášku proložíme příklady z praxe. Nezapomeneme ani na prostor k diskuzi a na Vaše dotazy. 

Cena 2 885,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Cena zahrnuje i základní občerstvení.
Kód školení202121

Téma:

 • Nový katalog odpadů č. 8/2021 Sb.
- Zařazování a změny oproti předchozí verzi Katalogu
- Odpady z obalů a komunální odpady
- Nová osmimístná katalogová čísla a jejich používání a povolování
- Kategorie odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností
 • Kdo je původcem odpadu
- Definice 
- Možnosti předcházení vzniku odpadů
- Vedlejší produkty
- Druhotné suroviny
- Základní povinnosti
- Způsoby nakládání (hierarchie nakládání s odpady)
- Identifikační listy NO
 • Změny v evidenci odpadů a podávání souhrnných informací (ročního hlášení)
- Nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
- Kdy a co vstoupí v platnost a jak si počínat v přechodném období
- Ohlašování provozu zařízení
- Identifikační čísla zařízení, obchodníků a skladů původce
- Co se nově považuje za samostatnou provozovnu
- Nové kódy nakládání
- Rozsah evidovaných údajů a příslušné formuláře
- Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů a přeprava odpadů
 • Oprávněné osoby (provozovatelé zařízení ke zpracování odpadů)
- Jaké jsou nové podmínky a povinnosti
- Na co si dát pozor a komu lze předat odpad
- Kdo je obchodník s odpadya kdo je zprostředkovatel
- Kdy je potřeba základní popisu odpadu a písemné údaje o odpadu
- Co má obsahovat příjemka odpadu (vážní lístek)
- Evidence původce a evidence oprávněné osoby

Obsah:

 • Nový zákon a jeho problematika
- působnost zákona 
- základní pojmy (změny v definicích)
- vedlejší produkt, druhotná surovina, neodpad, opětovné použití  
- katalog činností nakládání s odpady  
- nové povinnosti původce
- nové povinnosti oprávněné osoby
- novinky v základním popisu odpadu a písemných informacích o odpadu
- jak se obchoduje s odpady a co je zprostředkování
- nové podmínky pro mísení, shromažďování 
- nově definované skladování odpadů v zařízení, ale také u původce
- sběr odpadů, omezení pro mobilní zařízení
- jak vést evidenci a jak ohlašovat odpady v přechodném období
- nové změny v evidenci a ohlašování odpadů 
- zapojení původce odpadu do obecního systému nakládání s odpady
- termíny a význam jednotlivých přechodných ustanovení
 • Vyhláška katalog odpadů a změny v zařazování odpadů
 • Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
 • Platné metodické návody a pokyny Ministerstva životního prostředí

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 10:00 do 14:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro Vás připravíme občerstvení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

 • Ing. Michal Horník

  Pojďme si povídat o odpadech, jejich evidenci, ohlašování a povinnostech pramenících z jejich vzniku neformálně. Legislativa v praxi nás baví.

TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor
22.9.2021 od 10:00 Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4Ing. Michal HorníkObjednat
23.9.2021 od 10:00 Comfort Hotel Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00Ing. Michal HorníkObsazeno
5.10.2021 od 10:00 Hotel IBIS Plzeň, Univerzitní 65, Plzeň, 337 01Ing. Michal HorníkObjednat
6.10.2021 od 10:00 Clarion Congress Hotel České Budějovice Pražská třída 2306/14, 370 04 České BudějoviceIng. Michal HorníkObjednat