Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životnostípřelomové změny, které přinášejí

Překvapí nás nová legislativa v odpadovém hospodářství?
Nemusí.
Pojďme se na dopady nové odpadové legislativy připravit s dostatečným předstihem.
Vzdělávejte se s námi, abyste včas identifikovali příležitosti i hrozby pro Vaše podnikání.
A o čem to bude?
Zaměříme se na změny, které vyplynou ze dvou nových zákonů, zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností.
Porovnáme nové povinnosti se stávajícími, vysvětlíme si je na příkladech z praxe, připravíme se na chystané změny a odpovíme nejen na tyto otázky:
 • Kdo je obchodník a kdo zprostředkovatel?
 • Kdy bude možné použít institut vedlejšího produktu?
 • Za jakých podmínek lze vyvézt odpad z režimu odpadu?
 • K jakým cílům se zavázala Česká republika a co to znamená pro původce/obce a oprávněné osoby?
 • Budou provozní řády zařízení platné i po účinnosti nového zákona?
 • Kdy musíte mít zařízení povoleno a kdy je povinnost zařízení pouze ohlásit?
 • A co termíny, lhůty a limity?
 • Co znamená zjednodušený odpadový režim?
 • Co přinese nový environmentálně-ekonomický nástroj tzv. ekomodulace?
Termíny 17.7.2019 | 18.7.2019 | 06.8.2019 | 07.8.2019 | 26.9.2019 | 12.11.2019
Lektor Petr Grusman, Ing. Jitka Lochovská
Místo Brno, Ostrava, Praha, Olomouc, Praha 5
Cena 2 985,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení201914

Obsah:

Vztah mezi zákonem o odpadech a zákonem o vybraných výrobcích s ukončenou životností
 
Zákon o odpadech
 • Vedlejší produkt x Neodpad
 • Pojmy – soustřeďování, komunální odpad, zařízení, zasypávání, dopravce…
 • Černé skládky
 • Povinnosti původce
 • Základní popis odpadu
 • Školní sběr
 • Platnost povolení provozu zařízení
 • Obchodování s odpady
 • Mísení odpadu, shromažďování, skladování, sběr
 • Kódy nakládání s odpady
 • Mobilní zařízení
 • Zprostředkování
 • Komunální odpad/poplatky
 • Komunitní kompostování
 • Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče
 • Odpadní olej
 • Poplatek za ukládání odpadů na skládky
 
Zákon o vybraných výrobcích s ukončenu životností
 • Kdy se stává vybraný výrobek (VV) odpadem?
 • Pojmy – místo zpětného odběru, ekomodulace, kolektivní systém, odpadní elektrozařízení
 • Práva a povinnosti výrobců a dalších osob při zpětném odběru
 • Co znamená zjednodušený odpadový režim?
 • Zpětný odběr – povinnosti při sběru, spolupráce s obcemi, registr míst zpětného odběru
 • Seznam výrobců
 • Evidenční a ohlašovací povinnost
 • Kolektivní systém & samostatné plnění
 • Elektrozařízení
 • Baterie a akumulátory
 • Pneumatiky
 • Vozidla
 • Přestupky
 • Veřejná správa

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 15:00 se třemi přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

 • Petr Grusman

  Člověk se musí učit celý život.

  Některé věci se dají snadno zjistit, některé obtížněji. Mou snahou je předat své zkušenosti každému tak,
  aby to pro něj bylo pochopitelné, přínosné a uplatnitelné v praxi.
   
  Těší mne, když se při školení rozpoutá řízená diskuze. Tato forma vzdělávání je pak
  z mého pohledu nejúčinnější a nejlépe odhalí souvislosti mezi legislativou a praxí.
 • Ing. Jitka Lochovská

  Víte, že nevíte? Pojďme to společně změnit na "Už vím".

TermínMístoLektor
26.9.2019 od 9:00 Occidental Five, Radlická 3276/46, PrahaPetr Grusman, Ing. Jitka LochovskáObjednat
12.11.2019 od 9:00 Occidental Five, Radlická 3276/46, PrahaPetr Grusman, Ing. Jitka LochovskáObjednat