Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životnostípřelomové změny, které přinášejí

Nový zákon o odpadech a stav přípravy prováděcích předpisů. Zařazování odpadu a určení původce odpadu. Zařazování zařízení pro nakládání s odpady dle Katalogu činností. Lze nakládat s odpady v zařízení bez povolení? Stavební odpad a jeho předání na základě smlouvy. Revize stávajících povolení provozu zařízení. Nové kódy nakládání s odpady – úprava a využití. 

Nenechte se překvapit právě schvalovanou legislativou v odpadovém hospodářství a pojďte se s námi podívat na dopady v souvislosti s Vaší profesí a připravit se s dostatečným předstihem. Vzdělávejte se s námi, abyste včas identifikovali příležitosti i hrozby pro Vaše podnikání.

Na co Vás připravíme?

Zaměříme se na změny, které vyplynou ze dvou nových zákonů, zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností.
Porovnáme nové povinnosti se stávajícími, vysvětlíme si je na příkladech z praxe, uvedeme dopady plánovaných změn a odpovíme spoustu otázek.

 • Kdo je obchodník a kdo zprostředkovatel?
 • Kdy bude možné použít institut vedlejšího produktu?
 • Za jakých podmínek lze vyvézt odpad z režimu odpadu?
 • K jakým cílům se zavázala Česká republika a co to znamená pro původce/obce a oprávněné osoby?
 • Budou provozní řády zařízení platné i po účinnosti nového zákona?
 • Kdy musíte mít zařízení povoleno a kdy je povinnost zařízení pouze ohlásit?
 • A co termíny, lhůty a limity?
 • Co znamená zjednodušený odpadový režim?
 • Co přinese nový environmentálně-ekonomický nástroj tzv. ekomodulace?
Termíny 17.7.2019 | 18.7.2019 | 06.8.2019 | 07.8.2019 | 26.9.2019 | 12.11.2019 | 24.3.2020 | 25.3.2020 | 28.4.2020 | 29.4.2020 | 26.5.2020 | 27.5.2020 | 28.5.2020 | 16.6.2020 | 17.6.2020
Lektor Petr Grusman, Ing. Jitka Lochovská, Ing. Václav Kuncl
Místo Brno, Ostrava, Praha, Olomouc, Praha 5, Liberec, Plzeň, České Budějovice
Cena 2 985,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Cena zahrnuje i základní občerstvení.
Kód školení201914

Obsah:

Vztah mezi zákonem o odpadech a zákonem o vybraných výrobcích s ukončenou životností
 
Zákon o odpadech
 • Stav přípravy prováděcích předpisů
 • Působnost zákona
 • Vedlejší produkt x Neodpad x surovina x opětovné použití výrobky
 • Pojmy – soustřeďování, komunální odpad, zařízení, zasypávání, dopravce…
 • Katalog činností a povolení provozu zařízení
 • Zařízení nepodléhající povolení
 • Černé skládky
 • Povinnosti původce
 • Základní popis odpadu
 • Školní sběr
 • Revize povolení provozu zařízení
 • Obchodování s odpady & Zprostředkování
 • Mísení odpadu, shromažďování, skladování, sběr
 • Kódy nakládání s odpady
 • Komunální odpad/poplatky
 • Komunitní kompostování
 • Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče
 • Odpadní olej & spotřební daň
 • Poplatek za ukládání odpadů na skládky
 • Přechodná ustanovení

Zákon o vybraných výrobcích s ukončenu životností

 • Kdy se stává vybraný výrobek (VV) odpadem?
 • Pojmy – místo zpětného odběru, ekomodulace, kolektivní systém, odpadní elektrozařízení
 • Práva a povinnosti výrobců a dalších osob při zpětném odběru
 • Co znamená zjednodušený odpadový režim?
 • Zpětný odběr – povinnosti při sběru, spolupráce s obcemi, registr míst zpětného odběru
 • Seznam výrobců
 • Evidenční a ohlašovací povinnosti
 • Kolektivní systém & samostatné plnění
 • Elektrozařízení
 • Baterie a akumulátory
 • Pneumatiky
 • Vozidla
 • Přestupky
 • Veřejná správa

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 15:00 se třemi přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení v ceně školení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

 • Petr Grusman

  Člověk se musí učit celý život.

  Některé věci se dají snadno zjistit, některé obtížněji. Mou snahou je předat své zkušenosti každému tak,
  aby to pro něj bylo pochopitelné, přínosné a uplatnitelné v praxi.
   
  Těší mne, když se při školení rozpoutá řízená diskuze. Tato forma vzdělávání je pak
  z mého pohledu nejúčinnější a nejlépe odhalí souvislosti mezi legislativou a praxí.
 • Ing. Jitka Lochovská

  Víte, že nevíte? Pojďme to společně změnit na "Už vím".

 • Ing. Václav Kuncl

  Jako lektor s dlouholetou odbornou zkušeností se snažím ve svém výkladu spojit reálné potřeby praxe s požadavky legislativy tak, aby byla pro každého srozumitelná.
   

TermínMístoLektor
26.5.2020 od 9:00 Centrum Babylon Liberec, Nitranská 415/1, 460 07, Liberec III-JeřábIng. Václav Kuncl, Petr GrusmanObjednat
27.5.2020 od 9:00 Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4Ing. Václav Kuncl, Petr GrusmanObjednat
28.5.2020 od 9:00 Hotel Vista, Hudcova 72, 621 00 BrnoIng. Václav Kuncl, Petr GrusmanObjednat
16.6.2020 od 9:00 Hotel IBIS Plzeň, Univerzitní 65, Plzeň, 337 01Ing. Václav Kuncl, Ing. Jitka LochovskáObjednat
17.6.2020 od 9:00 Clarion Congress Hotel České Budějovice Pražská třída 2306/14, 370 04 České BudějoviceIng. Václav Kuncl, Ing. Jitka LochovskáObjednat