Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životnostípřelomové změny, které přinášejí

Popis

Nový zákon o odpadech a stav přípravy prováděcích předpisů, vč. pozměňovacích návrhů. . Zařazování odpadu a určení původce odpadu. Zařazování zařízení pro nakládání s odpady dle Katalogu činností. Lze nakládat s odpady v zařízení bez povolení? Stavební odpad a jeho předání na základě smlouvy. Revize stávajících povolení provozu zařízení. Nové kódy nakládání s odpady – úprava a využití. 

Nenechte se překvapit právě schvalovanou legislativou v odpadovém hospodářství a pojďte se s námi podívat na dopady v souvislosti s Vaší profesí a připravit se s dostatečným předstihem. Vzdělávejte se s námi, abyste včas identifikovali příležitosti i hrozby pro Vaše podnikání.

Na co Vás připravíme?

Zaměříme se na změny, které vyplynou ze dvou nových zákonů, zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností.
Porovnáme nové povinnosti se stávajícími, vysvětlíme si je na příkladech z praxe, uvedeme dopady plánovaných změn a odpovíme na spoustu otázek.

Dozvíte se:

 • kdo je obchodník a kdo zprostředkovatel
 • kdy bude možné použít institut vedlejšího produktu
 • za jakých podmínek lze vyvést odpad z režimu odpadu
 • k jakým cílům se zavázala Česká republika a co to znamená pro původce/obce a oprávněné osoby
 • zda budou provozní řády zařízení platné i po účinnosti nového zákona
 • co znamená revize povolení
 • kdy musíte mít zařízení povoleno a kdy je povinnost zařízení pouze ohlásit
 • co znamená zjednodušený odpadový režim
 • co přinese nový environmentálně-ekonomický nástroj tzv. ekomodulace

Díky konzultacím se zástupci MŽP, známe odpovědi i tam, kde mohou být ustanovení vykládána několika způsoby jako např.:

 • Sklad odpadu u původce
 • Upuštění od třídění odpadu
 • Mobilní zařízení a příjem kovového odpadu
 • Mobilní zařízení a uložení odpadu
 • Shromažďování odpadů mimo provozovnu
Cena 2 985,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Cena zahrnuje i základní občerstvení.
Kód školení201914

Obsah:

Vztah mezi zákonem o odpadech a zákonem o vybraných výrobcích s ukončenou životností
 
Zákon o odpadech
 • Stav přípravy prováděcích předpisů
 • Působnost zákona
 • Vedlejší produkt x Neodpad x surovina x opětovné použití výrobky
 • Pojmy – soustřeďování, komunální odpad, zařízení, zasypávání, dopravce…
 • Katalog činností a povolení provozu zařízení
 • Zařízení nepodléhající povolení
 • Černé skládky
 • Povinnosti původce
 • Základní popis odpadu
 • Školní sběr
 • Revize povolení provozu zařízení
 • Obchodování s odpady & Zprostředkování
 • Mísení odpadu, shromažďování, skladování, sběr
 • Kódy nakládání s odpady
 • Komunální odpad/poplatky
 • Komunitní kompostování
 • Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče
 • Odpadní olej & spotřební daň
 • Poplatek za ukládání odpadů na skládky
 • Přechodná ustanovení

Zákon o vybraných výrobcích s ukončenu životností

 • Kdy se stává vybraný výrobek (VV) odpadem?
 • Pojmy – místo zpětného odběru, ekomodulace, kolektivní systém, odpadní elektrozařízení
 • Práva a povinnosti výrobců a dalších osob při zpětném odběru
 • Co znamená zjednodušený odpadový režim?
 • Zpětný odběr – povinnosti při sběru, spolupráce s obcemi, registr míst zpětného odběru
 • Seznam výrobců
 • Evidenční a ohlašovací povinnosti
 • Kolektivní systém & samostatné plnění
 • Elektrozařízení
 • Baterie a akumulátory
 • Pneumatiky
 • Vozidla
 • Přestupky
 • Veřejná správa

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 16:00 se třemi přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení v ceně školení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

 • Petr Grusman

  Člověk se musí učit celý život.

  Některé věci se dají snadno zjistit, některé obtížněji. Mou snahou je předat své zkušenosti každému tak,
  aby to pro něj bylo pochopitelné, přínosné a uplatnitelné v praxi.
   
  Těší mne, když se při školení rozpoutá řízená diskuze. Tato forma vzdělávání je pak
  z mého pohledu nejúčinnější a nejlépe odhalí souvislosti mezi legislativou a praxí.
 • Ing. Jitka Lochovská

  Víte, že nevíte? Pojďme to společně změnit na "Už vím".

 • Ing. Václav Kuncl

  Jako lektor s dlouholetou odbornou zkušeností se snažím ve svém výkladu spojit reálné potřeby praxe s požadavky legislativy tak, aby byla pro každého srozumitelná.
   

TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor
6.10.2020 od 9:00 Hotel Vista, Hudcova 72, 621 00 BrnoIng. Václav Kuncl, Petr GrusmanObjednat
7.10.2020 od 9:00 Clarion Congress Hotel, Ostrava Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava – ZábřehIng. Václav Kuncl, Petr GrusmanObsazeno
25.11.2020 od 9:00 Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4Ing. Václav Kuncl, Ing. Jitka LochovskáObjednat
26.11.2020 od 9:00 Clarion Congress Hotel Olomouc****Superior, Jeremenkova 36, OlomoucPetr Grusman, Ing. Jitka LochovskáObjednat
15.12.2020 od 9:00 Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4Petr Grusman, Ing. Jitka LochovskáObjednat