Novela vodního zákona v návaznosti na novelu stavebního zákonajak se nás dotkne „suchá“ novela

Popis

Seminář pořádáme pro ty, kteří nakládají s vodami, kteří různé druhy vody odebírají, vypouští je do kanalizace a do povrchových nebo podzemních vod, a také pro ty, kteří vody znečišťují nebo naopak vody čistí, tedy pro vodárenské společnosti, vodohospodáře a podnikové ekology, správce vodních toků apod. A dále pro provozovatele vodních děl, u kterých je vyžadován technickobezpečnostní dohled.
Poskytneme Vám informace, které jsou důležité pro zpracování potřebných dokumentů a provedeme Vás povinnostmi v oblasti metrologie, hodnocení vzorků a zpracování výstupů z analýz.
 

Cena 2 885,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Cena zahrnuje i základní občerstvení.
Kód školení202011

Téma:

Pozornost bude věnována zákonu č. 254/2001 Sb. o vodách (vodnímu zákonu) a jeho připravované novele se zaměřením na „Zvládání sucha a stavu nedostatku vody“.
Implementaci potřeb, které má ČR při stávajícím nedostatku povrchových, ale především podzemních vod, které jsou historicky na nejhorší úrovni.
Podrobně probereme změny v návrhu zákona, dopady na již vydaná rozhodnutí, případně na budoucí záměry. Důležité je vědět, koho se tyto změny budou dotýkat, kdo je tím, který tu změnu vyvolá – úřad, nebo oprávněný.
Věnovat se budeme návrhům v nové legislativě.
Pozornost budeme věnovat i novele vodního zákona z listopadu 2019, který se váže na změnu stavebního zákona – terénní úpravy s akumulací vody na ploše od – do.

Obsah:

 • aktuální legislativa
 • návrh novely zákona
 • výklad pojmů, včetně pojmů po novele
 • druhy vod, se kterými se nakládá
 • souhlasy k vypouštění vsakem
 • výstavba nových „malých“ vodních nádrží
 • boj se suchem
     - vznik komisí KÚ
     - kalkulačka HAMR
 • stanovení priorit při vyhlášení stavu nedostatku vody
 • připravovaná novela zákona o vodovodech a kanalizacích

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 10:00 do 14:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

Závaznou přihlášku je možno zrušit do 7 kalendářních dnů před datem pořádání kurzu. Později bude účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny kurzu, při odhlášení do 2 kalendářních dnů před datem pořádání bude účtován storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu.

 • Ing. Václav Kuncl

  Jako lektor s dlouholetou odbornou zkušeností se snažím ve svém výkladu spojit reálné potřeby praxe s požadavky legislativy tak, aby byla pro každého srozumitelná.
   

Místa konání jsou popsány v dokumentu, který otevřete kliknutím na příslušný název lokality.

Olomouc

Clarion Congress Hotel Olomouc****Superior, Jeremenkova 36, Olomouc

Praha

Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4
TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor
3.3.2021 od 10:00 Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4Ing. Václav KunclObjednat
4.3.2021 od 10:00 Clarion Congress Hotel Olomouc****Superior, Jeremenkova 36, OlomoucIng. Václav KunclObjednat