Nová pravidla pro nakládání s odpady ze zdravotnictví- povinnosti, evidence, způsobilost, předcházení rizik

Popis

Nový zákon o odpadech a související předpisy přinášejí velké množství změn v oblasti nakládání se zdravotnickými odpady v souvislosti s lepší prevencí, osvětou i minimalizací rizik. Pokud se chcete dozvědět více o těchto změnách a prodiskutovat jejich dopady v praxi, pak je Vaše účast na tomto semináři správnou volbou. Společně se budeme věnovat i BOZP, povinného zaškolení odpovědných pracovníků a pravidly pro správné nakládání s prošlými léčivy.  

Cena 2 885,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Cena zahrnuje i základní občerstvení.
Kód školení202118

Téma:

Budeme se věnovat novým povinnostem, které má původce zdravotnických odpadů, ale i provozovatel zařízení, která nakládají s odpady skupiny 1801. Řekneme si jak zajistit přepravu NO ana co rozhodně nezapomenout. Dalším důležitým tématem budou změny provozu mobilních zařízení, a to nejen ve vztahu ke sběru zdravotnických odpadů. Neopomeneme ani jednu z nejdůležitějších změn v zákoně - nové podmínky pro skladování. Detailně se budeme věnovat novému způsobu evidence a ohlašování produkce a nakládání s odpady.

Obsah:

 • Nový zákon a jeho problematika
 • Zcela nová část zákona o odpadech – původci odpadů ze zdravotní a veterinární péče
- Povinnost zpracování pokynů pro nakládání s nimi
- Kdo je již má, kdo je bude muset do svých dokumentů zahrnout
 • Náležitosti těchto pokynů s ohledem na vyhlášku
 • Ošetřování v/mimo ordinaci – poučení pacienta o nakládání s odpadem
- Lidé v domácí péči nebo jejich sociálním prostředí
- Ošetřování při veterinární činnosti v místě ustájení
 • Společnosti, které s odpady nakládají v množství do 10 tun a nad 10 tun, v členění na
- Původce
- Oprávněné osoby (svozové firmy, spalovny a další)
 • Povinnost zavedení osoby odborně způsobilé s praxí v odpadovém hospodářství
- Vzdělání a praxe
 • Vyhláška, kterou se stanoví kategorie příslušných zaměstnanců a obsah jejich školení
 • Nová vyhláška katalogu odpadů a změny v zařazování odpadů ze zdravotnictví
 • Nové ohlašování – povinnost označení vzniku ve zdravotnickém zařízení
 • Nakládání s léčivy
- Ve zdravotnických zařízeních
- V domácnostech
- V ostatních případech
 • Rozdíly a nesrovnalosti podle zákona o odpadech a zákona o léčivech
 • Nakládání s odpady v období „covidovém“ podle metodiky ministerstva zdravotnictví a evidence/ohlašování vzniklých odpadů
- Testy a kam s nimi
- Testovací skupiny, stacionární a mobilní

Organizace: 

Školení proběhne v časovém rozmezí od 10.00 do 14:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro Vás připravíme občerstvení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

 • Ing. Václav Kuncl

  Jako lektor s dlouholetou odbornou zkušeností se snažím ve svém výkladu spojit reálné potřeby praxe s požadavky legislativy tak, aby byla pro každého srozumitelná.
   

Místa konání jsou popsány v dokumentu, který otevřete kliknutím na příslušný název lokality.

Praha

Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00, Praha 4
TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor
20.7.2021 od 10:00 Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00, Praha 4Ing. Václav KunclObjednat