Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení z pohledu legislativy i praxe

Lektoři s provozní praxí externích ekologů ve zdravotnických zařízeních pro Vás připravili nový formát školení nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče. Upozorní na souvislosti při nakládání s uvedenou skupinou odpadů ve vazbě na jednotlivé složky životního prostředí.
Seminář je určen pro široký okruh osob, které se zabývají problematikou nakládání s odpady ze zdravotnictví nebo při jejichž činnosti vzniká odpad, který vykazuje stejné vlastnosti a rizika, tedy pro pracovníky zdravotnických zařízení a pracovníky, kteří poskytují veterinární péči, ale také pro odpadové hospodáře, kontrolní orgány (ČIŽP, hygienickou službu), krajské úřady, ORP, zařízení sociálních služeb, pracovníky firem, které nakládají a přepravují  odpady ze zdravotnictví a ze zařízení veterinární péče.
 

Termíny 17.9.2019 | 18.9.2019
Lektor Ing. Michal Horník, Ing. Václav Kuncl
Místo Praha, Olomouc
Cena 2 385,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení201917

Obsah:

 • Nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001Sb. a vyhlášky č. 383/2001 sb.
 • Zařazování odpadů dle vyhlášky č. 93/2016 Sb.
 • Nakládání s odpady dle vyhlášky č. 383/2001 Sb.
 • Dokumentace a označování odpadů ze zařízení zdravotní a sociální péče
 • Skladování a shromažďování odpadů ze zdravotnictví podle legislativy
 • Zařízení oprávněných osob k převzetí a odstranění odpadů
 • Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče č. 306/2012 Sb.
 • Provozování skladu a shromaždiště odpadů podle praxe

- Příjem odpadů od cizích subjektů v rámci areálu (zdravotnická odd. v nemocnicích – ambulance a odborné lůžkové části)
- Příjem odpadů z charity apod.

 • CHLaS ve zdravotnické praxi

- Desinfekce a desinfekční plán
- Laboratorní a lékárenská chemie
- Povinné zkoušky a školení

 • Voda v lékařských provozech

- Provoz zubařské praxe – nakládání se rtutí
- Infekční oddělení – čištění odpadních vod

 • Další oblasti ŽP ve zdravotnické praxi

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 10:00 do 14:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

Těšíme se na vás.

Kurz je určen pro všechny zájemce.

 

 • Ing. Michal Horník

  Pojďme si povídat o odpadech, jejich evidenci, ohlašování a povinnostech pramenících z jejich vzniku neformálně. Legislativa v praxi nás baví.

 • Ing. Václav Kuncl

  Jako lektor s dlouholetou odbornou zkušeností se snažím ve svém výkladu spojit reálné potřeby praxe s požadavky legislativy tak, aby byla pro každého srozumitelná.
   

Místa konání jsou popsány v dokumentu, který otevřete kliknutím na příslušný název lokality.

Praha

Occidental Five, Radlická 3276/46, Praha

Olomouc

Comfort Hotel Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00

TermínMístoLektor
17.9.2019 od 10:00 Occidental Five, Radlická 3276/46, PrahaIng. Michal Horník, Ing. Václav KunclObjednat
18.9.2019 od 10:00 Comfort Hotel Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00Ing. Michal Horník, Ing. Václav KunclObjednat