Nakládání s odpady v roce 2018 z pohledu legislativy a praxea jak být vždy o krok napřed

Seminář je určen podnikovým ekologům, odborníkům na odpadové hospodářství, pracovníkům odpovědným za ISO 14001, poradcům v ekologii i pracovníkům veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.

Termíny 23.5.2018 | 24.5.2018 | 06.6.2018 | 07.6.2018 | 12.6.2018 | 17.7.2018 | 18.7.2018 | 14.8.2018 | 15.8.2018
Lektor Ing. Václav Kuncl
Místo Brno, Ostrava
Cena 3 360,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka.
Kód školení201812

Téma:

 • Zaregistrovali jste všechny novinky v zařazování odpadů podle kategorií a druhů, podle hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a také nová pravidla pro využívání odpadů na povrchu terénu?
 • Týká se Vás nová vyhláška upravující používání kalů na zemědělské půdě?
 • Víte, jak má vypadat štítek odpadu, jak má být označené shromaždiště a jaké náležitosti musí mít identifikační list nebezpečných odpadů po novele prováděcí vyhlášky?
 • Víte, jaké povinnosti na vás klade systém evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) a způsob evidence elektronického ohlašování přepravy nebezpečných odpadů od května 2018?
 • Používáte správně identifikační čísla zařízení IČZ oprávněných osob a identifikační čísla provozoven – IČP, interní kódy, kódy ORP?
 • Víte, na co se v minulém roce zaměřovaly kontroly ČIŽP a na co budou zaměřovat v následujícím roce?

Obsah:

 • přehled novinek v odpadové legislativě
 • evropská legislativa, přímo závazné předpisy
 • klasifikace nebezpečných odpadů a jejich označování
 • náležitosti nových identifikačních listů a značení nebezpečných odpadů (ILNO)
 • přeprava nebezpečných odpadů od 1. 5. 2018
 • povinnosti při přepravě dle dohody ADR
 • použití IČP a IČZ v praxi
 • novinky při nakládání se sedimenty a kaly
 • novinky při využívání odpadů na povrchu terénu a ukládání na skládky
 • povinnosti výrobců, distributorů, posledních prodejců a provozovatelů systému sběru pneumatik
 • povinnosti při nakládání s autovraky
 • povinnosti pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů
 • oblasti životního prostředí navazující na odpadovou legislativu (chemické látky, obaly, IRZ)
 • kontroly prováděné českou inspekcí životního prostředí v oblasti odpadů (četnost kontrol, jejich zaměření, nejzásadnější chyby dohledané při kontrolách, pokuty)
 • povinnosti krajských úřadů, obcí a dalších orgánů státní správy při vydávání správních rozhodnutí
 • ISOH – Informační Systém Odpadového Hospodářství - Seznam výrobců elektrozařízení, Registr míst zpětného odběru elektrozařízení a Registru zařízení atp.

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 16:00 se třemi přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení a oběd. Dále vám poskytneme prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.
 
Těšíme se na vás.
 • Ing. Václav Kuncl

   

  Jako lektor s dlouholetou odbornou zkušeností se snažím ve svém výkladu spojit reálné potřeby praxe s požadavky legislativy tak, aby byla pro každého srozumitelná.

TermínMístoLektor
17.7.2018 od 9:00 Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4Ing. Václav KunclObjednat
18.7.2018 od 9:00 Comfort Hotel Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00Ing. Václav KunclObjednat
14.8.2018 od 9:00 AVANTI Hotel, Střední 61, 602 00 BrnoIng. Václav KunclObjednat
15.8.2018 od 9:00 Clarion Congress Hotel, Ostrava Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava – ZábřehIng. Václav KunclObjednat