Nakládání s odpadními oleji z pohledu evidence, skladování, odstraňování a dokladování

Popis

Seminář je zaměřen na nakládání s odpadními oleji v praxi a je vhodný jak pro původce, tak i pro oprávněné osoby, včetně sběrných dvorů a mobilních zařízení ke sběru a výkupu odpadů.
Probereme nakládání s odpadními oleji z pohledu zákona o odpadech i z pohledu zákona o spotřebních daní.
Osvětlíme Vám problematiku nakládání s odpadními oleji v širších souvislostech v aplikaci na praxi.

Cena 2 885,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Cena zahrnuje i základní občerstvení.
Kód školení202010

Téma:

V poslední době stále častěji odpovídáme na Vaše dotazy na téma jak vyřešit požadavky Celní správy ČR při dokladování nakládání s odpadními oleji. Zda musíte mít vydané povolení o přijímání a užívání minerálních olejů dle zákona o spotřební dani nebo máte-li povinnost ohlašovat zahájení přepravy odpadních olejů celnímu úřadu.
Zkusme se proto spolu na nakládání s oleji podívat komplexně. Zabývat se nejen odpadovým hospodářstvím původce nebo oprávněné osoby, ale převážně vazbě na požadavky Celní správy ČR.

Obsah:

  • Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.
- Historie nakládání s oleji (zpětný odběr)
- Kdo nakládá s nebezpečným odpadem (oleji)
- Průběžná evidence odpadů
  • Vyhláška o katalogu odpadů č. 93/2016 Sb.
- Zařazení olejů a kód nakládání
  • Zákon č. 331/2014, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
- Kdo a jak nakládá s vybranými výrobky
- Vznik povinnosti odvést spotřební daň
- Množství a druh předávaného odpadu
- Povolení nakládání s odpadními oleji
- Vedení evidence
  • Příklady nakládání s oleji v obecné praxi 
- Mísení odpadů
- Předání olejů neoprávněné osobě
- Diskuze nad příklady z praxe a vyjádření Celní správy

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 10:00 do 14:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

Závaznou přihlášku je možno zrušit do 7 kalendářních dnů před datem pořádání kurzu. Později bude účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny kurzu, při odhlášení do 2 kalendářních dnů před datem pořádání bude účtován storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu.

  • Ing. Michal Horník

    Pojďme si povídat o odpadech, jejich evidenci, ohlašování a povinnostech pramenících z jejich vzniku neformálně. Legislativa v praxi nás baví.

Místa konání jsou popsány v dokumentu, který otevřete kliknutím na příslušný název lokality.

Olomouc

Clarion Congress Hotel Olomouc****Superior, Jeremenkova 36, Olomouc

Praha

Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4
TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor
25.11.2020 od 10:00 Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4Ing. Michal HorníkObjednat
26.11.2020 od 10:00 Clarion Congress Hotel Olomouc****Superior, Jeremenkova 36, OlomoucIng. Michal HorníkObjednat