Nakládání s odpadními oleji z pohledu evidence, skladování, odstraňování a dokladování

Seminář je zaměřen na nakládání s odpadními oleji v praxi a je vhodný jak pro původce, tak i pro oprávněné osoby.
Probereme nakládání s odpadními oleji z pohledu zákona o odpadech i z pohledu zákona o spotřebních daní.
Osvětlíme Vám problematiku nakládání s odpadními oleji v širších souvislostech v aplikaci na praxi.
 

Termíny 27.11.2019
Lektor Ing. Michal Horník
Místo Praha
Cena 2 885,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení201919

Téma:

V poslední době stále častěji odpovídáme na Vaše dotazy na téma jak vyřešit požadavky Celní správy ČR při dokladování nakládání s ropnými látkami, často s oleji.
Zkusme se proto spolu na nakládání s oleji podívat nejen přes odpadového hospodářství a definovat si povinnosti a role původce nebo oprávněné osoby, ale také ve vazbě na požadavky Celní správy ČR.

Obsah:

  • Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.
- Historie nakládání s oleji (zpětný odběr)
- Kdo nakládá s nebezpečným odpadem (oleji)
- Průběžná evidence odpadů
  • Vyhláška o katalogu odpadů č. 93/2016 Sb.
- Zařazení olejů a kód nakládání
  • Zákon č. 331/2014, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
- Kdo a jak nakládá s vybranými výrobky
- Vznik povinnosti odvést spotřební daň
- Množství a druh předávaného odpadu
- Povolení nakládání s oleji
- Vedení řádné evidence
  • Příklady nakládání s oleji v obecné praxi 
- Mísení odpadů
- Předání olejů neoprávněné osobě
- Diskuze nad příklady z praxe a vyjádření Celní správy

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 10:00 do 14:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení v ceně školení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

 

  • Ing. Michal Horník

    Pojďme si povídat o odpadech, jejich evidenci, ohlašování a povinnostech pramenících z jejich vzniku neformálně. Legislativa v praxi nás baví.

Místa konání jsou popsány v dokumentu, který otevřete kliknutím na příslušný název lokality.

Praha

Occidental Praha, Na Strži 32, Praha 14
TermínMístoLektor
27.11.2019 od 10:00 Occidental Praha, Na Strži 32, Praha 14Ing. Michal HorníkObjednat