Legislativa ochrany ovzduší – základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší v roce 2021

Popis

Program semináře byl sestaven tak, aby přístupnou a přehlednou formou umožnil orientaci v legislativě ochrany ovzduší a objasnil všechny sporné nebo nedostatečně jasné postupy při aplikaci  zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb. a to zejména po nabytí účinnosti všech novel a změn.
Cílem semináře je přinést posluchačům jasná stanoviska, vysvětlení a návody pro aplikaci prováděcí vyhlášky v každodenní praxi provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší. V neposlední řadě, jak již je u školení Ing. Zbyňka Krayzela zvykem, necháme velký prostor pro diskuzi.

 

Cena 2 885,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Cena zahrnuje i základní občerstvení.
Kód školení202124

Téma:

Základní informace o předpisech a zákonných povinnostech v oblasti ochrany ovzduší v praxi.
Důraz bude kladen na veškeré novinky v legislativě v roce 2021 a jejich aplikaci do praxe provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší.

Obsah:

 • zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., aktuální novely zákona a jejich dopady
 • vyhláška č. 415/2012 Sb., aktuální novely a jejich dopady
 • metodické pokyny, stanoviska a vyjádření MŽP
 • základní povinnosti provozovatelů
 • kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší
 • závazná stanoviska k umístění a provedení stavby, povolení nových zdrojů nebo změny na stávajících zdrojích s dopadem na ovzduší, změny surovin či Provozních řádů
 • emisní limity a podmínky provozu zdrojů, Termíny zpřísněných emisních limitů.
 • povinnost zjišťování úrovně znečišťování (měření emisí a jeho rozsahy, upuštění od měření apod.)
 • zjišťování množství emisí výpočtem (emisní faktory, bilance, měrná výrobní emise)
 • bilance organických rozpouštědel a VOC
 • agenda poplatkového přiznání (poplatky za znečišťování ovzduší)
 • průběžná a souhrnná Provozní evidence
 • provozní řády ZZO
 • obsahové náležitosti dokumentů (náležitosti odborného posudku, náležitosti protokolu o jednorázovém měření, náležitosti rozptylové studie)
 • ostatní povinnosti vyplývající ze zákona
 • diskuze

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 10:00 do 15:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

Těšíme se na vás. Kurz je určen pro všechny zájemce.

 • Ing. Zbyněk Krayzel

  V oblasti ochrany ovzduší pracuji již 25 let a zkušenosti z té doby se snažím zúročit mj. i v přednáškách na téma povinnosti v ochraně ovzduší. Cílem je, aby účastníci povinnostem rozuměli a aby je mohli včas a správně splnit. Současně musí znát i svá práva ve vztahu k orgánům ochrany ovzduší.  
  Přednášky jsou účinnou prevencí proti sankcím.
   

Místa konání jsou popsány v dokumentu, který otevřete kliknutím na příslušný název lokality.

Olomouc

Clarion Congress Hotel Olomouc****Superior, Jeremenkova 36, Olomouc

Praha

Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4
TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor
1.9.2021 od 10:00 Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4Ing. Zbyněk KrayzelObjednat
2.9.2021 od 10:00 Clarion Congress Hotel Olomouc****Superior, Jeremenkova 36, OlomoucIng. Zbyněk KrayzelObjednat