Legislativa ochrany ovzduší v roce 2017

Program semináře byl sestaven tak, aby přístupnou a přehlednou formou umožnil orientaci v legislativě ochrany ovzduší a objasnil všechny sporné nebo nedostatečně jasné postupy při aplikaci  zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a to zejména po novele 369/2016 Sb. a dále vyhlášky č. 415/2012 Sb. v praxi.
Jeho cílem je přinést posluchačům jasná stanoviska, vysvětlení a návody pro aplikaci prováděcí vyhlášky v každodenní praxi provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší.
V neposlední řadě, jak již je u školení Ing. Zbyňka Krayzela zvykem, necháme velký prostor pro diskuzi.

Termíny 12.9.2017 | 13.9.2017
Lektor Ing. Zbyněk Krayzel
Místo Praha, Olomouc
Cena 2 385,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka (zahrnuje i základní občerstvení a tiskové materiály). Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení201722

Téma:

Základní informace o předpisech a zákonných povinnostech v oblasti ochrany ovzduší.
Důraz bude kladen na veškeré novinky v legislativě v roce 2017 a jejich aplikaci do praxe provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší.

Obsah:

 • Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., ve znění zákona č. 369/2012 Sb., a ostatní novely
 • Vyhláška č. 415/2012 Sb., a její novely. Komentář aktuálního znění.
 • Metodické pokyny a stanoviska MŽP
 • Změny v kategorizaci zdrojů znečišťování ovzduší
 • Povolení k instalaci nových zdrojů nebo změny na stávajících zdrojích s dopadem na ovzduší, umístění zdrojů, změny surovin. Zásady pro povolování zdrojů.
 • Přístupy ke stanovování emisních limitů, termíny jejich dosažení. 
 • Povinnost zjišťování úrovně znečišťování (měření emisí a jeho rozsahy, upuštění od měření apod.). 
 • Zjišťování množství emisí výpočtem (nové emisní faktory, bilance, měrná výrobní emise).
 • Bilance organických rozpouštědel a VOC
 • Agenda poplatků za znečišťování ovzduší
 • Průběžná a souhrnná provozní evidence
 • Provozní řády
 • Obsahové náležitosti dokumentů (náležitosti odborného posudku, náležitosti protokolu o jednorázovém měření, náležitosti rozptylové studie)
 • Ostatní povinnosti vyplývající ze zákona
 • Diskuse

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 10:00 do 14:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

Těšíme se na vás.

Kurz je určen pro všechny zájemce

 • Ing. Zbyněk Krayzel

  V oblasti ochrany ovzduší pracuji již 25 let a zkušenosti z té doby se snažím zúročit mj. i v přednáškách na téma povinnosti v ochraně ovzduší. Cílem je, aby účastníci povinnostem rozuměli a aby je mohli včas a správně splnit. Současně musí znát i svá práva ve vztahu k orgánům ochrany ovzduší.  
  Přednášky jsou účinnou prevencí proti sankcím.
   

Místa konání jsou popsány v dokumentu, který otevřete kliknutím na příslušný název lokality.

Olomouc

ibis Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00

Praha

Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4
TermínMístoLektor
12.9.2017 od 10:00 Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4Ing. Zbyněk KrayzelObjednat
13.9.2017 od 10:00 ibis Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00Ing. Zbyněk KrayzelObjednat