Legislativa ochrany ovzduší provozovatele zdroje znečištění vycházející z novely zákona o ochraně ovzduší od 1. 1. 2020

Program semináře byl sestaven tak, aby přístupnou a přehlednou formou umožnil orientaci v legislativě ochrany ovzduší a objasnil všechny sporné nebo nedostatečně jasné postupy při aplikaci  zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb. a to zejména po nabytí účinnosti všech novel a změn.
Cílem semináře je přinést posluchačům jasná stanoviska, vysvětlení a návody pro aplikaci prováděcí vyhlášky v každodenní praxi provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší. V neposlední řadě, jak již je u školení Ing. Zbyňka Krayzela zvykem, necháme velký prostor pro diskuzi.
 

Termíny 24.9.2019 | 25.9.2019
Lektor Ing. Zbyněk Krayzel
Místo Praha, Olomouc
Cena 2 385,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení201912

Téma:

Základní informace o předpisech a zákonných povinnostech v oblasti ochrany ovzduší v praxi.
Důraz bude kladen na veškeré novinky v legislativě v roce 2018 a 2019 a jejich aplikaci do praxe provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší.
 

Obsah:

 • zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., ve znění následných předpisů
 • vyhláška č. 415/2012 Sb., a její novely
 • metodické pokyny a stanoviska MŽP
 • kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší
 • povolení k instalaci nových zdrojů nebo změny na stávajících zdrojích s dopadem na ovzduší, umístění zdrojů, změny surovin (zásady pro povolování zdrojů)
 • přístupy ke stanovování emisních limitů, termíny jejich dosažení
 • povinnost zjišťování úrovně znečišťování (měření emisí a jeho rozsahy, upuštění od měření apod.)
 • zjišťování množství emisí výpočtem (emisní faktory, bilance, měrná výrobní emise)
 • bilance organických rozpouštědel a VOC
 • agenda poplatkového přiznání (poplatky za znečišťování ovzduší)
 • průběžná a souhrnná provozní evidence
 • provozní řády ZZO
 • obsahové náležitosti dokumentů (náležitosti odborného posudku, náležitosti protokolu o jednorázovém měření, náležitosti rozptylové studie)
 • ostatní povinnosti vyplývající ze zákona
 • diskuze

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 10:00 do 14:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.
 
Těšíme se na vás.
 
Kurz je určen pro všechny zájemce.
 • Ing. Zbyněk Krayzel

  V oblasti ochrany ovzduší pracuji již 25 let a zkušenosti z té doby se snažím zúročit mj. i v přednáškách na téma povinnosti v ochraně ovzduší. Cílem je, aby účastníci povinnostem rozuměli a aby je mohli včas a správně splnit. Současně musí znát i svá práva ve vztahu k orgánům ochrany ovzduší.  
  Přednášky jsou účinnou prevencí proti sankcím.
   

Místa konání jsou popsány v dokumentu, který otevřete kliknutím na příslušný název lokality.

Praha

Occidental Praha, Na Strži 32, Praha 14

Olomouc

Comfort Hotel Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00

TermínMístoLektor
24.9.2019 od 10:00 Occidental Praha, Na Strži 32, Praha 14Ing. Zbyněk KrayzelObjednat
25.9.2019 od 10:00 Comfort Hotel Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00Ing. Zbyněk KrayzelObjednat