Legislativa ochrany ovzduší- ohlašovací agenda za rok 2019 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší

Vašimi  lektory budou renomovaní odborníci Ing. Zbyněk Krayzel (odborný poradce v oblasti legislativy ovzduší) a Ing. Pavel Machálek (ČHMÚ Praha - úsek ochrany čistoty ovzduší). Seminář je určen jak začínajícím, tak i zkušeným pracovníkům v ochraně ovzduší a je sestaven tak, aby vydal ucelenou informaci o platných předpisech a povinnostech z toho vyplývajících a splnění ohlašovacích povinností v ochraně ovzduší prostřednictvím ISPOP včetně podání hlášení za ZZO a rok 2019 do ISPOP.

Termíny 25.2.2020 | 26.2.2020
Lektor Ing. Pavel Machálek, Ing. Zbyněk Krayzel
Místo Praha, Olomouc
Cena 2 385,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Cena zahrnuje i základní občerstvení.
Kód školení202001

Téma:

Nosným prvkem prezentací budou:

 • aktuální platná legislativa ve vztahu k povinnostem provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
 • agenda Poplatkového přiznání
 • agenda Provozní evidence a Souhrnné provozní evidence – SPE)
 • ostatní povinná hlášení v ochraně ovzduší
 • změny v ohlašování do Integrovaného registru znečišťování – IRZ, E-PRTR

Dále budou komentovány všechny známé povinnosti, vztahující se k 31. 3. 2020. Seminář bude zaměřen na praktické ukázky a příklady tak, aby účastníci byli schopni se s povinnostmi vypořádat včas a bez závad.

Obsah:

 • platná legislativa ochrany ovzduší – novely a novinky legislativy
 • splnění ohlašovacích povinností v ochraně ovzduší je možné jen prostřednictvím ISPOP – Integrovaný Systém Plnění Ohlašovacích Povinností - základní povinnosti a postupy podání hlášení za rok 2019
 • agenda Poplatkového přiznání a výpočty poplatků
 • souhrnná provozní evidence za rok 2019
 • bilance těkavých organických látek (VOC)
 • propojení agendy ovzduší s Integrovaným registrem znečišťování - IRZ, evropský integrovaný registr, tzv.  E-PRTR (včetně platných formulářů a programů)
 • metodické pokyny a stanoviska MŽP
 • novinky v zákonech, rozdíly oproti předcházející legislativě (kompenzační opatření, změny povolení stávajících zdrojů apod.)
 • klasifikace zdrojů (vyjmenované, ostatní, nové technologie)
 • emisní limity a podmínky provozu, paliva a suroviny
 • zjišťování úrovně znečištění a znečišťování. Měření škodlivin a tmavosti kouře. Upuštění od měření. Zjišťování množství emisí výpočtem (faktory či bilance)
 • obsahové náležitosti dokumentů (náležitosti odborného posudku, náležitosti protokolu o jednorázovém měření, náležitosti rozptylové studie)
 • provozní řády zdrojů znečišťování ovzduší
 • povolení k instalaci nových zdrojů nebo změny na stávajících zdrojích s dopadem na ovzduší, umístění zdrojů, změny surovin. Rozptylové studie a Odborné posudky a stručný komentář dalších povinností
 • diskuse.

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 09:00 do 15:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení v ceně školení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

Těšíme se na Vás.

 • Ing. Pavel Machálek

 • Ing. Zbyněk Krayzel

  V oblasti ochrany ovzduší pracuji již 25 let a zkušenosti z té doby se snažím zúročit mj. i v přednáškách na téma povinnosti v ochraně ovzduší. Cílem je, aby účastníci povinnostem rozuměli a aby je mohli včas a správně splnit. Současně musí znát i svá práva ve vztahu k orgánům ochrany ovzduší.  
  Přednášky jsou účinnou prevencí proti sankcím.
   

Místa konání jsou popsány v dokumentu, který otevřete kliknutím na příslušný název lokality.

Praha

Occidental Praha, Na Strži 32, Praha 14

Olomouc

Comfort Hotel Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00

TermínMístoLektor
25.2.2020 od 9:00 Occidental Praha, Na Strži 32, Praha 14Ing. Pavel Machálek, Ing. Zbyněk KrayzelObjednat
26.2.2020 od 9:00 Comfort Hotel Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00Ing. Pavel Machálek, Ing. Zbyněk KrayzelObjednat