Legislativa ochrany ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2017 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší

Tímto kurzem Vás provedou renomovaní odborníci a zkušení lektoři Ing. Zbyněk Krayzel (odborný poradce v oblasti legislativy ovzduší) a Ing. Pavel Machálek (ČHMÚ Praha - úsek ochrany čistoty ovzduší). Je určen jak začínajícím, tak i zkušeným pracovníkům v ochraně ovzduší a je připraven tak, aby vydal ucelenou informaci o platných předpisech a povinnostech z toho vyplývajících a splnění ohlašovacích povinností v ochraně ovzduší prostřednictvím ISPOP včetně podání hlášení za rok 2017.

Termíny 06.3.2018 | 07.3.2018
Lektor Ing. Pavel Machálek, Ing. Zbyněk Krayzel
Místo Praha, Olomouc
Cena 2 385,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení201802

Téma:


Nosným prvkem prezentací budou:

 • Aktuální platná legislativa ve vztahu k povinnostem provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
 • Změny v agendě Poplatkového přiznání od r. 2018
 • Agenda Provozní evidence (souhrny Provozní evidence – SPE)
 • Ostatní povinná hlášení v ochraně ovzduší
 • Změny v ohlašování do Integrovaného registru znečišťování – IRZ, E-PRTR

Dále budou komentovány všechny známé povinnosti, vztahující se k 31. 3. 2018. Seminář bude zaměřen na praktické ukázky a příklady tak, aby účastníci byli schopni se s povinnostmi vypořádat včas a bez závad.

Obsah:

 • Platná legislativa ochrany ovzduší – novely a novinky legislativy. 
 • Splnění ohlašovacích povinností v ochraně ovzduší je možné jen prostřednictvím ISPOP – Integrovaný Systém Plnění Ohlašovacích Povinností. Základní povinnosti a postupy podání hlášení za rok 2017.
 • Agenda Poplatkového přiznání a změny ve výpočtech
 • Souhrnná provozní evidence za rok 2017.
 • Bilance těkavých organických látek (VOC). 
 • Propojení agendy ovzduší s Integrovaným registrem znečišťování - IRZ, evropský integrovaný registr, tzv.  E-PRTR (včetně platných formulářů a programů)
 • Metodické pokyny a stanoviska MŽP.
 • Novinky v zákonech, rozdíly oproti předcházející legislativě (kompenzační opatření, změny povolení stávajících zdrojů apod.).  
 • Klasifikace zdrojů (vyjmenované, ostatní, nové technologie).
 • Emisní limity a podmínky provozu, paliva a suroviny. 
 • Zjišťování znečištění a znečišťování. Měření škodlivin a tmavosti kouře. Upuštění od měření – nové možnosti a povinnosti. Zjišťování množství emisí výpočtem (faktory či bilance).
 • Obsahové náležitosti dokumentů (náležitosti odborného posudku, náležitosti protokolu o jednorázovém měření, náležitosti rozptylové studie).
 • Provozní řády zdrojů znečišťování ovzduší.
 • Povolení k instalaci nových zdrojů nebo změny na stávajících zdrojích s dopadem na ovzduší, umístění zdrojů, změny surovin. Rozptylové studie a Odborné posudky a stručný komentář dalších povinností.
 • Diskuse.

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 09:00 do 15:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.
 
Těšíme se na Vás.
 • Ing. Pavel Machálek

 • Ing. Zbyněk Krayzel

  V oblasti ochrany ovzduší pracuji již 25 let a zkušenosti z té doby se snažím zúročit mj. i v přednáškách na téma povinnosti v ochraně ovzduší. Cílem je, aby účastníci povinnostem rozuměli a aby je mohli včas a správně splnit. Současně musí znát i svá práva ve vztahu k orgánům ochrany ovzduší.  
  Přednášky jsou účinnou prevencí proti sankcím.
   

Místa konání jsou popsány v dokumentu, který otevřete kliknutím na příslušný název lokality.

Olomouc

ibis Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00

Praha

Occidental - Barceló Praha, Na Strži 32, Praha 14
TermínMístoLektor
6.3.2018 od 9:00 Occidental - Barceló Praha, Na Strži 32, Praha 14Ing. Pavel Machálek, Ing. Zbyněk KrayzelObjednat
7.3.2018 od 9:00 ibis Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00Ing. Pavel Machálek, Ing. Zbyněk KrayzelObjednat