iKURZ: Recyklace a nakládání se stavebními odpady podle nové legislativy- povinnosti původců a zpracovatelů stavebních odpadů stanovené novým zákonem č. 541/2020 Sb. a prováděcími předpisy

Popis

V rámci trendu přechodu k tzv. oběhovému hospodářství nový zákon o odpadech upravil nakládání se stavebními odpady, a to ve snaze zajistit co nejvyšší míru jejich opětovného použití a recyklace. Nové povinnosti se týkají jak původců SDO, tak jejich zpracovatelů vyrábějících např. stavební recykláty. 

 

Cena 1 885,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení202115

Téma:

Dozvíte se:
 • co je ve stavebnictví odpad a co vedlejší produkt, co lze recyklovat a co opětovně použít a jak vše správně evidovat 
 • jak správně zařadit odpad a jaké jsou nové podmínky a povinnosti pro vedlejší produkt a ukončení režimu odpadů
 • jak máte jako původci při výstavbě nebo demolici postupovat, aby vám nevyužitelných odpadů vzniklo co nejméně 
 • kde a za jakých podmínek (ne)můžete stavební odpady deponovat a jak je evidovat
 • jaké kroky musíte učinit jako zpracovatelé, abyste legálně mohli stavební odpady vyvést z odpadového režimu, tedy např. vyrobit z nich volně prodejné recykláty, a to včetně povinností daných dalšími právními předpisy
 • jak nakládat s vybouranými asfalty
 • co je nového při použití odpadů na povrchu terénu
 • jaké jsou zásadní změny při provozování mobilních zařízeních pro sběr odpadů
 • kdo je obchodník a kdo zprostředkovatel
 • jak je to s poplatky za uložení odpadů na skládky a které odpady nebude možné v budoucnu skládkovat.

Obsah:

 • působnost zákona 
 • základní pojmy
 • vedlejší produkt x neodpad x surovina x opětovné použití 
 • povinnosti původce
 • povinnosti při nakládání se stavebními odpady
 • základní popis odpadu
 • povolení provozu zařízení & revize povolení provozu zařízení
 • obchodování s odpady & zprostředkování 
 • mísení odpadu, shromažďování, skladování, sběr 
 • podmínky využití stavebních a demoličních odpadů – nové limity stanovené vyhláškou
 • změny v evidenci odpadů a v ohlašování
 • skládkování & poplatek za ukládání odpadů na skládky
 • přechodná ustanovení

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 10:00 do 13:00 s jednou přestávkou. Kurz je určen pro všechny zájemce.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

 • Ing. Markéta Miklasová

  Šedá je legislativní teorie, ale nekonečně barevná praxe. Seznámím vás s povinnostmi odpadové legislativy a společně je budeme s praxí propojovat.

iKURZY jsou v naší nabídce od srpna 2013. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas. Díky malému počtu cca 15 účastníků, je zajištěna optimální interaktivnost kurzů. Požadavky jsou minimální:internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

 

 

TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor
7.4.2022 od 10:00 onlineIng. Markéta MiklasováObjednat