iKURZ: Nový zákon o odpadech z pohledu prováděcích předpisů- zásadní změny v odpadové legislativě pro původce odpadů ve výrobní sféře

Popis

Tento online seminář pořádáme výhradně na původce z celé šíře odvětví výrobního průmyslu (seminář zaměřený na povinnosti a potřeby oprávněných osob najdete ZDE.

Jeho cílem je získat ucelený pohled na zásadní změny odpadové legislativy, které významně zvyšují tlak na předcházení vzniku odpadů a posun hospodaření s ním směrem od skládkování ke třídění a recyklaci.

Společně nahlédneme pod pokličku nového zákona, který komplexně upravuje pravidla pro nakládání s odpady, ale také pravidla pro předcházení jejich vzniku s cílem přiblížení se oběhovému hospodářství. 

Hovořit budeme také o právech a povinnostech osob v odpadovém hospodářství včetně působnosti jednotlivých správních orgánů, to vše ve vazbě na prováděcí vyhlášky. 

 

Cena 2 385,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení202103

Dozvíte se:

 • důvody změny zákona – k jakým cílům se zavázala ČR a jaký to má dopad na původce
 • jak správně zařadit odpad – co je odpad (nová definice) a kdy vznikne
 • o novém katalogu odpadů a jeho používání při zařazení odpadů
- osmimístná katalogová čísla a jejich používání
- zařazování podle druhu výroby – vysvětlení použití katalogu
 • o předcházení vzniku odpadů, jeho úpravě a využívání podle nového zákona, jaká zařízení budou provozovaná bez povolení
- jaké jsou nové podmínky a povinnosti pro vedlejší produkt – může mi ve výrobě vznikat
- co je stále ještě surovinou a není odpadem
- zařízení na využívání odpadů – papírny, zpracovatelé plastů a šrotu apod.
 • kdo je obchodník a kdo zprostředkovatel
 • jaké změny zaznamenaly základní popis odpadu a údaje o odpadu.

Zaměříme se také na povinnosti podnikových ekologů:

 • shromaždiště a sklady odpadů – změny v novém zákoně při skladování
- co musím dodržet při shromažďování odpadů (stavebně, technicky)
 • označování, popis odpadů
- vzory a tvary štítků, jejich správné užití
 • kdy je voda odpadem a kdy odpadní vodou – správné zařazení v katalogu odpadů
 • vedení evidence odpadů
 • hlášení do ISPOP, kdy a jak plním ohlašovací povinnosti a jak je to s více provozy
 • co dělat, když podnik nemá svého ekologa
- jak a na koho své povinnosti delegovat
 • jak probíhá činnost kontrolních úřadů a kdo tyto kontroly provádí
- práce ČIŽP, KHS, ORP apod.
 • jak se chovat při kontrolách.

Obsah:

 • působnost zákona 
 • vedlejší produkt x neodpad x surovina x opětovné použití 
 • základní pojmy 
 • katalog činností & zařízení bez povolení 
 • povinnosti původce
 • základní popis odpadu
 • obchodování s odpady & zprostředkování
 • mísení, shromažďování, skladování, sběr odpadů
 • změny v evidenci odpadů a v ohlašování
 • úprava & využití & odstraňování odpadů
 • zapojení původce odpadu do obecního systému nakládání s odpady
 • přechodná ustanovení

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 12:30, ve kterých Vám poskytneme individuální přístup a prostor pro Vaše dotazy. Školení bude mít jednu přestávku. Každý účastník od nás obdrží materiály a podklady v elektronické podobě.

iKURZY jsou v naší nabídce od srpna 2013. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas i peníze! Díky malému počtu cca 15 účastníků, je zajištěna optimální interaktivnost kurzů. Požadavky jsou minimální:internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

 • Ing. Jitka Lochovská

  Víte, že nevíte? Pojďme to společně změnit na "Už vím".

 • Ing. Václav Kuncl

  Jako lektor s dlouholetou odbornou zkušeností se snažím ve svém výkladu spojit reálné potřeby praxe s požadavky legislativy tak, aby byla pro každého srozumitelná.
   

 • Ing. Markéta Miklasová

  Šedá je legislativní teorie, ale nekonečně barevná praxe. Seznámím vás s povinnostmi odpadové legislativy a společně je budeme s praxí propojovat.

 • Ing. Michal Horník

  Pojďme si povídat o odpadech, jejich evidenci, ohlašování a povinnostech pramenících z jejich vzniku neformálně. Legislativa v praxi nás baví.

iKURZY jsou v naší nabídce od srpna 2013. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas. Díky malému počtu cca 15 účastníků, je zajištěna optimální interaktivnost kurzů. Požadavky jsou minimální:internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor
21.4.2021 od 9:00 onlineIng. Jitka LochovskáObjednat
13.5.2021 od 9:00 onlineIng. Václav KunclObjednat