iKURZ: Jak se řádně připravit na kontrolu orgánu státní správy

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

Kurz je zaměřen na jednotlivé fáze a možnosti správního řízení o udělení pokuty za porušení povinností při nakládání s odpady. Zkušený lektor Vás provede právním rámcem celé kontroly nakládání s odpadem ve Vašem podniku. Seznámí Vás s tím, jaká jsou Vaše práva ve správních řízeních a jak se účinně bránit udělení sankce.

Termíny 19.5.2017 | 10.11.2017
Lektor Ing. Václav Kuncl
Místo ONLINE
Cena 1 500,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení201720

Téma:

Jak se řádně připravit na kontrolu orgánu státní správy

Kurz je zaměřen na jednotlivé fáze a možnosti správního řízení o udělení pokuty za porušení správy legislativních povinností v jednotlivých oblastech životního prostředí a poskytuje přehled o právních předpisech, které tvoří právní rámec správního řízení.

Seznámíme Vás s tím, jaká jsou Vaše práva ve správních řízeních a jak se účinně bránit udělení sankce.

Probereme nový zákon č. 250/2016 Sb. „O odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“

Zaměříme se na přípravu podkladů (dokumentace), kontrolu provozu a na samotný průběh kontroly.

Vysvětlíme Vám, jak Vy sami můžete ovlivnit zápis protokolu, ať již dílčího nebo závěrečného, zmíníme jeho převzetí, podpis a formu protokolu, tedy kdy protokol nebo zápis přijmout, potvrdit a jaké jsou alternativy.

Zmíníme zahájení správního řízení i vydání příkazu, možnosti a termíny pro doplnění, odvolání, podání odporu a rozklad.

Získáte informace o konstrukci a obsahu odvolání, případně o možnosti využití mimořádných opravných prostředků.

Průběžně doplníme o poznatky z praxe.

V semináři se s lektorem podíváte na novinky v návaznosti na změny zákona a vyhlášek a co nově kontrolují orgány státní správy.

Obsah:

Příprava na ohlášenou kontrolu, připravenost firmy

Průběh kontroly a její možné výstupy (dílčí protokol, závěrečný protokol), námitky, převzetí a jeho odsouhlasení

Zahájení správního řízení, jeho průběh a termíny, příkaz o udělení pokuty

Možnosti podání odporu (lhůty), odvolání a rozklad

Jak předejít problémům při kontrole orgánů státní správy

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 10:00 do 12:00, ve kterých Vám poskytneme prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží materiály a podklady v elektronické podobě.

Těšíme se na vás.

Kurz je určen pro všechny zájemce

  • Ing. Václav Kuncl

     

    Jako lektor s dlouholetou odbornou zkušeností se snažím ve svém výkladu spojit reálné potřeby praxe s požadavky legislativy tak, aby byla pro každého srozumitelná.

iKURZY jsou v naší nabídce od srpna 2013. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas i peníze! Díky malému počtu cca 10 účastníků, je zajištěna optimální interaktivnost kurzů. Požadavky jsou minimální:internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

TermínMístoLektor
10.11.2017 od 10:00 ONLINEIng. Václav KunclObjednat