Expoziční scénář = bezpečné podmínky při nakládání s chemickými látkami a směsmi

Víte, kdy musí být expoziční scénář připraven, pro které látky se musí zpracovat a kdo je povinen ho zpracovat?.
Víte, kde ho najdete a které informace z něj jsou důležité?
Víte, jaký je jeho formát a kdy nemusí být součástí bezpečnostního listu?
 
Cílem je objasnit celkovou problematiku těch látek, které mají zpracované expoziční scénáře.
Absolvováním tohoto semináře si uvědomíte, jak důležitá je znalost chemie ve vašem podniku a jaké povinnosti pro Vás z nakládání s chemickými látkami a směsmi vyplývají.
Termíny 05.3.2019 | 06.3.2019
Lektor Ing. Václav Kuncl
Místo Praha, Olomouc
Cena 2 385,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení201903

Téma:

Expoziční scénář (ES) je soubor podmínek, který popisuje, jak je látka vyráběna nebo používána, a soubor opatření nezbytná k omezení expozice člověka a životní prostředí. K naplnění povinností podle příslušného expozičního scénáře máte stanovené zákonné lhůty. Dodržujete je?

Obsah:

 • zákon o CHLaS č. 350/2011 Sb.
 • zákon o veřejném zdraví č. 258/2000 Sb.
 • evropský předpis REACH 1907/2006
 • evropský předpis CLP 1272/2008
 • kdo má povinnost zpracovat ES
 • čeho se ES dotýká
 • kdo je povinen se ES řídit
 • kterému pracovníkovi, odboru tato činnost přísluší
 • co dělat, když máte látku, která by měla mít ES v bezpečnostním listě, ale nemá
 • co je zpráva o chemické bezpečnosti a kdo ji vypracuje
 • jak dlouhé jsou lhůty pro zavedení vhodných opatření za účelem náležité kontroly rizik
 • ukázka látek s expozičním scénářem
  - motorová nafta, automobilový benzín, butylacetát, olovo, amoniak, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný …

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 10:00 do 14:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

Těšíme se na vás.

Kurz je určen pro všechny zájemce.

 • Ing. Václav Kuncl

  Jako lektor s dlouholetou odbornou zkušeností se snažím ve svém výkladu spojit reálné potřeby praxe s požadavky legislativy tak, aby byla pro každého srozumitelná.

Místa konání jsou popsány v dokumentu, který otevřete kliknutím na příslušný název lokality.

Olomouc

Comfort Hotel Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00

Praha

Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4
TermínMístoLektor
5.3.2019 od 10:00 Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4Ing. Václav KunclObjednat
6.3.2019 od 10:00 Comfort Hotel Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00Ing. Václav KunclObjednat