Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP

Seminář je určen pro uživatele programu EVI 8, ale může ho absolvovat i ten, který se rozhoduje, zda bude tento software používat. Zaměříme se především na vysvětlení postupů a procesů při vyplňování ohlašovacích listů a při elektronickém ohlašování přepravy nebezpečných odpadů do ISPOP.

Termíny 25.7.2017 | 26.7.2017 | 27.7.2017 | 22.8.2017 | 23.8.2017 | 24.8.2017 | 18.9.2017 | 21.9.2017 | 22.9.2017 | 11.10.2017 | 12.10.2017 | 27.11.2017 | 11.12.2017 | 12.12.2017 | 15.1.2018 | 17.1.2018 | 19.1.2018
Lektor Petr Grusman
Místo Praha, Praha 5, Brno, Liberec, Olomouc
Cena 2 385,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka (zahrnuje i základní občerstvení a tiskové materiály). Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení201723

Téma:

Ukážeme, jak v programu EVI 8 lze snadno vyplnit ohlašovací list a přepravu nebezpečného odpadu elektronicky ohlásit.
Upozorníme na úskalí ve lhůtách stanovených zákonem o odpadech.
Seznámíme Vás s možnostmi zastupování původců – odesílatelů při ohlašování.
Kromě základní ohlašovací agendy předvedeme nadstavbové možnosti programu EVI 8 jako např.:

 • používání šablon,
 • upozorňování blížících se lhůt,
 • vytváření Přepravních dokladů v souladu s požadavky ADR,
 • automatické generování průběžné evidence odpadů a mnohé další nadstavbové funkce.

Obsah:

 • Úvod a legislativní shrnutí (zákon, vyhlášky, metodické pokyny …)
 • Požadavky na elektronický systém pro ohlašování přepravy NO
 • Způsob vyplňování Ohlašovacích listů, význam jednotlivých položek
 • Rozdíly v procesech při ohlašování Evidenčních listů a Ohlašovacích listů 
 • Evidence přepravy nebezpečných odpadů včetně elektronického ohlašování v programu EVI 8
 • Výhody vytváření ohlašovacích listů v programu EVI 8
 • Práce s daty a možné opravy záznamů v souvislosti se zákonnými lhůtami
 • Automatická tvorba průběžné evidence odpadů včetně kontroly souladu resp. konzistence dat mezi evidencí přepravy NO a evidencí odpadů
 • Vytváření Přepravních dokladů podle ADR a tisk dalších dokumentů z EVI 8
 • Na co si dát pozor a na co nezapomenout při ohlašování a tvorbě evidence

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 10:00 do 14:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.
 
Těšíme se na vás.
 
Kurz je určen pro všechny zájemce.
 • Petr Grusman

  Člověk se musí učit celý život.

  Některé věci se dají snadno zjistit, některé obtížněji. Mou snahou je předat své zkušenosti každému tak,
  aby to pro něj bylo pochopitelné, přínosné a uplatnitelné v praxi.

  Těší mne, když se při školení rozpoutá řízená diskuze. Tato forma vzdělávání je pak
  z mého pohledu nejúčinnější a nejlépe odhalí souvislosti mezi legislativou a praxí.

TermínMístoLektor
27.11.2017 od 10:00 Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4Petr GrusmanObsazeno
11.12.2017 od 10:00 Occidental - Barceló Five, Radlická 3276/46, PrahaPetr GrusmanObsazeno
12.12.2017 od 10:00 Hotel Vista, Hudcova 72, 621 00 BrnoPetr GrusmanObsazeno
15.1.2018 od 10:00 Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4Petr GrusmanObjednat
17.1.2018 od 10:00 Centrum Babylon Liberec, Nitranská 415/1, 460 07, Liberec III-JeřábPetr GrusmanObjednat
19.1.2018 od 10:00 ibis Olomouc Centre, Wolkerova 29, OlomoucPetr GrusmanObjednat