Ekologické minimumaneb legislativa ochrany životního prostředí v kostce

Nová forma dvoudenního vzdělávacího semináře zaměřeného na ucelenou prezentaci složkové struktury ochrany životního prostředí. Seminář je určen pro začátečníky v legislativě životního prostředí a začínající ekology.
Prezentovány budou základní a nejdůležitější povinnosti a novinky vyplývající z legislativy jednotlivých složek ŽP. Seznámíme Vás se způsobem a rozsahem vedení povinných provozních záznamů, hlášení a evidencí
Zkušení lektoři Vám ukážou cestu, jak uvést do souladu požadavky legislativy s běžnou praxí podniku.
 

Termíny 06.6.2017 | 14.6.2017
Lektor Ing. Michal Horník
Místo Praha, Olomouc
Cena 4 985,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka (zahrnuje i základní občerstvení a tiskové materiály). Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení201716

Obsah:

 • Zákon o odpadech - nakládání s odpady, přeprava, evidence, ohlašovací povinnosti, kontroly
 • Zákon o IRZ - vedení evidence, nástroje pro výpočty, ohlašovací povinnosti
 • Zákon o obalech - nakládání s obaly, způsob a rozsah vedení evidence, kontroly
 • Zákon o vodách - využití a ochrana vod, havarijní plány, ohlašovací povinnosti, poplatková hlášení a přiznání
 • Zákon o ovzduší - ochrana ovzduší, zařazování zdrojů, emisní limity, vedení evidence, ohlašování
 • Zákon o chemických látkách a směsích - nakládání s chemickými látkami a směsmi, skladování, pravidla
 • Zákon o ochraně veřejného zdraví
 • PZH
 • Ekologická újma
 
Vysvětlíme pojmy v jednotlivých oblastech životního prostředí, seznámíme Vás s prostředím ISPOP a budeme samozřejmě také diskutovat.
V rámci seminářů budou zodpovězeny tyto i mnohé další dotazy:
 • Co je to odpad, jak se vede jeho evidence, co je to hlášení a kdy se podává, co musí znát osoba, odpovědná ve firmě za odpady a co je to přeprava odpadů a jaké z ní vyplývají povinnosti?
 • Jak se vede evidence obalů, jaké jsou možnosti ohlašování, kdo je to autorizovaná obalová společnost, co pro mne může vykonávat a kdo je samostatně plnící osobou evidovanou u MŽP?
 • Co je integrovaný registr znečišťování životního prostředí, komu vzniká povinnost ohlašovat údaje do IRZ a jaké údaje se ohlašují?
 • Jaké jsou zdroje znečišťování ovzduší, jaký je rozdíl mezi mobilním a stacionárním zdrojem, co nazýváme provozovnou, jaký je rozdíl mezi provozní evidencí a souhrnnou provozní evidencí?
 • Jaké povinnosti má odběratel vod, jaké ten, kdo vypouští odpadní vody do kanalizace a do povrchových nebo podzemních vod a jaké jsou povinnosti provozovatele vodní díla?
 • Kdo musí mít a jak zpracuje havarijní plán podniku?
 • Jaké jsou povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi?
 • Jaké jsou povinnosti v prevenci závažných havárií způsobených vybranými chemickými látkami a směsmi, jaké při aktualizaci protokolu o nezařazení objektu do režimu závažných havárií?

Organizace:

Dvoudenní školení proběhne za účasti 2 lektorů v časovém rozmezí vždy od 09:00 do 16:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení i oběd. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

Těšíme se na vás. Kurz je určen pro všechny zájemce.

 • Ing. Michal Horník

  Přijímání výzev a hledání nových řešení nám dává šanci zdokonalovat se a být stále kvalitnějšími.

Místa konání jsou popsány v dokumentu, který otevřete kliknutím na příslušný název lokality.

Olomouc

ibis Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00

Praha

Barceló Five, Radlická 3276/46, Praha
TermínMístoLektor
6.6.2017 od 9:00 6. až 7. 6. 2017 | Barceló Five, Radlická 3276/46, PrahaIng. Michal HorníkObjednat
14.6.2017 od 9:00 14. až 15. 6. 2017 | ibis Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00Ing. Michal HorníkObjednat