Co je to SEPNO?

Kdo musí přepravu NO ohlašovat?

Primárně má tuto povinnost původce resp. odesilatel. Podle zákona o odpadech ale tuto povinnost může splnit i příjemce (oprávněná osoba). Dopravce nic neohlašuje. Musí mít jen ohlašovací list při samotné realizaci přepravy.

Co je podstatou vedení evidence a ohlašování přepravy NO?

O evidenci se v přepravě NO jedná. Jak ji zajistit, kdo ji zajišťuje a kdo všechno ji může zajistit. Původce se obvykle ptá. Musím já někde něco hlásit, evidovat? A když, tak co? Oprávněná osoba si zase může klást dotazy typu, vystaví si původce doklady sám? Ohlásí přepravu on nebo ji máme za něj ohlásit my?

A následuje smršť dotazů.

Zkusím na některé odpovědět, některé postupy doporučit.

Z pohledu ekologa, navíc zaměstnance společnosti INISOFT s.r.o., je mi systém jasný. Dovedu však pochopit obavy těch, kteří se s elektronickým ohlašováním přepravy nebezpečných odpadů setkávají nově, kteří nemají potřebné znalosti. Těm doporučuji sledovat webové stránky Ministerstva životního prostředí (www.sepno.cz) a také stránky www.inisoft.cz. Pokud jste uživateli software EVI 8 nebo SKLAD Odpadů 8 a hledáte odpovědi na otázky kolem přepravy NO, navštivte i naši znalostní databázi „Centrum informací“ (www.inisoft.cz/ci). Informace, které Vám pomohu pro orientaci v této revoluční změně, kterým ohlašování přepravy nebezpečných odpadů do SEPNO rozhodně je, získáte také na námi pořádaných seminářích. Najdete je na https://www.inisoft.cz/skoleni.

Ing. Václav Kuncl,  INISOFT s.r.o.

Sdílejte tento článek: