Praktické otázky a odpovědi k průběžné evidenci odpadů obcí a měst

I letos se při podávání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady ve městech a obcích za rok 2018 ukázalo, jak je důležité správně vést průběžnou evidenci odpadů. Jako tvůrci software pro evidenci odpadů EVI 8 jsme od našich uživatelů obdrželi mnoho zajímavých dotazů, které s touto problematikou souvisely a které ukázaly, že bez dobře vedené průběžné evidence je sestavení ročního hlášení velmi složité.

Od doby, kdy se hlášení podávala pouze v listinné podobě a na příslušných úřadech se musela doplňovat, uběhlo již mnoho let. Nyní je vše několikanásobně kontrolováno a i při samotném elektronickém podání probíhá velké množství validací v ISPOP. Pokud si tak někdo myslel, že vše na poslední chvíli nějak vyplní a podá hlášení, měl zpravidla velké problémy. Na druhou stranu některé kontroly jsou už tak složité, že jejich vysvětlení není a nebylo snadné a pokud přišlo až poté, kdy ohlašovatel celý rok nakládal s odpady způsobem, který není přípustný nebo je v rozporu s příslušnou validací, nebylo možné hlášení prakticky podat správně.

Přinášíme Vám nejzajímavější dotazy (včetně odpovědí) obdržených od pracovníků obecních a městských úřadů, kteří využívají naše programy EVI 8 nebo SKLAD Odpadů 8, anebo se zúčastnili námi pořádaných školení.

A protože je podobných dotazů hodně a na všechny nelze takto jednoznačně odpovědět, připravili jsme pro pracovníky obecních a městských úřadů akreditované školení pod názvem „Odpadové hospodářství obce – zákonné povinnosti nejen ve vztahu k průběžné evidenci odpadů“. Jeho cílem je i malé a střední obce naučit, jak správně evidovat odpady vzniklé nejen občanům obce, ale i při činnostech obcí, resp. jejich technických služeb, např. při údržbě zeleně, úklidu černých skládek, úklidu veřejných prostranství, výkopových pracích apod. Poradíme, jak správně nastavit obecně závaznou vyhlášku obce o systému nakládání s odpady a provázat ji se službami nabízenými oprávněnými osobami. Vysvětlíme problematiku  biologicky rozložitelných odpadů, předcházení vzniku odpadu, vysvětlíme rozdíl mezi komunitním kompostováním a kompostárnou. Porovnáme povinnosti vyplývající ze stávající legislativy s chystanými změnami v návaznosti na schválené směrnice Evropského parlamentu, tzv. balíček k oběhovému hospodářství, v souvislosti k nastaveným cílům odpadového hospodářství.

Od dubna 2019 pořádáme tato školení napříč Českou republikou celkem v 11 krajích. Přijďte, budete vítáni. Více informací najdete na internetové adrese www.inisoft.cz/obce.

Petr Grusman,
INISOFT s.r.o.

Sdílejte tento článek: