Upřesňující informace k exportu dat z EVI8 do ISOH k 15.4.2016

14.4.2016
Zasílání dat na krajské úřady

Krajské úřady obdrží Vámi zaslaná data do ISOH přímo z datového skladu tohoto systému. Proto se již na krajské úřady nezasílá exportní soubor e-mailem. Aktuální verze programu EVI 8 Obec 8.5.7.0 tudíž tuto e-mailovou komunikaci už nepodporuje.