Rozšíření databáze RES o IČP a IČZ

8.6.2016
Připravujeme pro Vás off-line databázi provozoven pro snadnější vedení průběžné evidence odpadů.

Vážení uživatelé databáze RES Plus,

     jak jistě víte, čeká nás od 1. července 2016 nová povinnost identifikace provozoven a zařízení v evidenci odpadů údaji IČP (identifikační číslo provozovny) a IČZ (identifikační číslo zařízení), kterou zavádí novela č. 83/2016 Sb. prováděcí vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

 

RES Plus

     Připravujeme pro Vás efektivní řešení v podobě rozšíření databáze RES Plus, která bude nově obsahovat veřejné údaje o provozovnách a zařízeních včetně údajů IČP a IČZ a doplňkových informací, jakými je například seznam odpadů povolených k převzetí do zařízení. Součástí rozšíření budou i nové funkce v programech EVI 8 a SKLAD Odpadů, jako např. pomůcka pro dohledávání IČZ a IČP k již zadaným subjektům v evidenci.

 

Máte již tuto databázi?

      Pokud vlastníte databázi RES Plus, získáte rozšíření zcela zdarma! Předpokládaný termín zahrnutí IČP a IČZ do databáze RES Plus je 21.6.2016, o vydání Vás budeme informovat.