Řešení evidence přepravy od 1.1.2017 v EVI 8

15.12.2016
Chystáme aktualizaci EVI 8 a modulu EPNO pro tisk Ohlašovacích listů přepravy NO podle nové legislativy.

Legislativní shrnutí k ohlašování přepravy NO v roce 2017

K 31. 12. 2016 končí ohlašování přepravy NO na obce s rozšířenou působností.

Během roku 2017 bude spuštěn systém ISPOP pro příjem údajů o přepravě NO elektronicky.

Máme pro Vás řešení – EVI 8 s modulem EPNO!

V posledním prosincovém týdnu vydáme novou verzi EVI 8 s číslem 8.5.8.3, kde bude modul Evidence přepravy nebezpečných odpadů (EPNO) aktualizovaný a bude umožňovat tisk Ohlašovacích listů podle nové legislativy.

Modul EPNO tak bude v současné době představovat jediný dostupný způsob elektronické evidence přepravy NO. Všem uživatelům modulu zajistíme možnost hromadného zpětného ohlášení realizované přepravy NO po spuštění systému ISPOP. Dále vám umožní na základě záznamů v přepravě vytvářet průběžnou evidenci odpadů.

A navíc: Veškeré legislativní změny a odezvu z praxe sledujeme a program EVI 8 průběžně aktualizujeme.

Nemáte modul EPNO? Pořiďte si ho do konce roku za akční cenu 3 990 Kč za jednu licenci.

Více informací o přepravě NO a modulu EPNO zde.