Program SKLAD Odpadů pro novou legislativu

10.12.2020
Rok 2021 a skládkovací poplatek

Vážení uživatelé programu SKLAD Odpadů,

jak jsme Vás již informovali, s novým rokem vstupuje v platnost nový zákon o odpadech, který zavádí v oblasti nakládání s odpady celou řadu novinek. Jedna z těch, které mají okamžitou účinnost, je zcela nový způsob určování výše poplatků za uložení odpadů na skládky. Rádi bychom Vás ujistili, že pro Vás připravujeme novou verzi programu SKLAD Odpadů, ve které budou výpočty poplatků a finanční rezervy přizpůsobeny novému zákonu, včetně uplatňování nároků obcí na zahrnutí ukládaného komunálního odpadu do snížené sazby podle § 157. Vydání této verze je plánováno na závěr letošního roku. V průběhu dalších měsíců budou následovat další aktualizace, které řešení této problematiky dále rozšíří, například umožní odesílání elektronického vyúčtování poplatků prostřednictvím systému ISPOP.

S našimi produkty přechod na novou legislativu hravě zvládnete! Váš INISOFT