Program OBAL 8 a novela 400/2017 Sb.

18.12.2017
Informace o plánované legislativní aktualizaci

Dobrý den,

     rádi bychom Vás títmo informovali, že plánujeme vydat novou aktualizaci programu OBAL 8 reagující na legislativní změny v souvislosti s novelou vyhlášky č. 641/2004 Sb.o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence a to vyhláškou č. 400/2017 Sb.

     Termín vydání této aktualizace plánujeme na konec ledna 2018.