Používání IČZ a IČP v evidenci subjektů

22.6.2016
Od 1.7.2016 platí nová povinnost evidovat IČP a IČZ. Připravili jsme návod, který seznámí uživatele s novinkami a poskytne návod na jejich využití pro plnění nové povinnosti.

Od 1. července 2016 vzniká všem evidentům a ohlašovatelům v oblasti legislativy v odpadovém hospodářství nová povinnost - identifikace provozoven a zařízení v evidenci odpadů údaji IČP a IČZ, kterou zavádí novela č. 83/2016 Sb. prováděcí vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Připravili jsme pro Vás efektivní řešení v podobě rozšíření databáze RES Plus verze 05/2016, která nově obsahuje veřejné údaje o provozovnách a zařízeních včetně doplňkových informací. Jedná se například o seznam odpadů povolených k převzetí do zařízení či novou funkci v programech EVI 8 od verze 8.5.8.0SKLAD Odpadů 8 od verze 8.6.7.0 pro vyhledávání a přiřazování IČP/IČZ na základě adresy subjektu.

Pro uživatele našich programů jsme vytvořili podrobný návod. Jeho cílem je seznámit uživatele s novými funkcemi a poskytnout návod na jejich využití pro splnění nové povinnosti.

Návod popisuje následující témata

  • Evidence subjektů v programech EVI 8 a SKLAD Odpadů 8
  • Převod dat z předchozí verze programů
  • Doplnění IČZ/IČP podle adresy subjektu
  • Vysvětlení pojmů IČZ a IČP
  • RES Plus obsahující databázi IČZ a IČP

Návod na používání IČZ a IČP v evidenci subjektů

Nabídka školení

Využijte také naši nabídky a zúčastněte se semináře s názvem:

Oba semináře jsme pro Vás připravili také online formou: