Nový způsob exportu dat z ORP na MŽP

8.4.2016
Návod na odeslání dat o odpadech do 15.04.2016

EVI8 Obec

Na základě poslední novely zákona o odpadech dochází v programu EVI8 Obec ke změně způsobu odesílání zpracovaných dat o odpadech a dalších souvisejících informací.

Export dat

Export všech zpracovaných údajů za rok 2015 musíte provést nejpozději do 15.dubna 2016. Výsledný exportní soubor se již nebude posílat e-mailem na MŽP, CENIA, ČSÚ a místně příslušný KÚ, ale napřímo pomocí webových služeb do Informačního systému odpadového hospodářství ISOH, ve kterém se data dále zpracovávají v centrální databázi. Pro tyto účely byly v programu EVI8Obec rozšířeny Parametry a tov sekci ORP, SOP o adresu nové webové služby. Doporučujeme ihned po provedení aktualizace programu EVI8 na verzi 8.5.7.0 vyzkoušet test spojení a to pomocí tlačítka uvedeného na obrázku.

Pokud dojde k chybě, kontaktujte náš hot-line, resp. svého kolegu z IT oddělení.

Parametry programu – sekce ORP, SOP