11.1.2019
Vydali jsme novou databázi RES Plus označenou 12/2018 (aktualizace sídel, provozoven a zařízení).

Upozornění:

  • Databáze obsahuje údaje z Českého statistického úřadu (sídla), Rejstříku živnostenského podnikání (provozovny s IČP) a z Registru zařízení (oprávněné osoby s IČZ).
  • Tato verze databáze je nezbytná pro korektní vyplnění ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2018.

Ke stažení:

Další důležité informace

  • Pro stažení nové verze musíte mít sjednanou a zaplacenou pravidelnou celoroční objednávku k programu RES Plus. Pro více informací nás případně kontaktujte.
  • Nová cena pravidelné celoroční objednávky k programu RES Plus činí 1.590,- Kč bez DPH za jednu licenci.