31.10.2019
Vydali jsme novou databázi RES Plus označenou 09/2019 (aktualizace sídel, provozoven a zařízení).

Upozornění:

  • Nová verze vyžaduje registraci, která je možná pouze v případě, že máte potvrzené Začlenění aktualizací programu RES Plus pod servisní smlouvu. Pro více informací nás kontaktujte.
  • Databáze obsahuje údaje z Českého statistického úřadu (sídla), Rejstříku živnostenského podnikání (provozovny s IČP) a z Registru zařízení (oprávněné osoby s IČZ).
  • Před aktualizací RES 09/2019 prosím proveďte nejprve aktualizaci EVI 8.7.3.8, SKLAD Odpadů 8.7.3.5 a OBAL 8.6.1.10.

Ke stažení:

Další informace

  • V nové verzi databáze RES Plus 09/2019 se mění způsob registrace (více informací zde).
  • Odkaz na předchozí verzi databáze RES Plus 08/2019 je zde: resupg_201908.exe.