25.10.2016
Vydali jsme novou databázi RES Plus označenou 09/2016 (aktualizace sídel, provozoven a zařízení).

Upozornění:

  • Databáze obsahuje údaje z Českého statistického úřadu (sídla), Rejstříku živnostenského podnikání (provozovny s IČP) a z Registru zařízení (oprávněné osoby s IČZ).
  • Tato verze není určena pro obce s rozšířenou působností.

Ke stažení:

Upozornění: Tato verze vyžaduje novou registraci.Tu je možné provést i z nových verzí programů EVI 8 (menu Ostatní / Registrace RES) a SKLAD Odpadů 8 (menu Program / Registrace RES). Pro úspěšné propojení programů EVI 8SKLAD Obalů 8 s databází RES Plus musí odpovídat IČO v licenčních číslech.

Další důležité informace

Pro stažení nové verze musíte mít sjednanou a zaplacenou pravidelnou celoroční objednávku k programu RES Plus. Pro více informací nás případně kontaktujte.