24.5.2017
Vydali jsme novou databázi RES Plus označenou 04/2017 (aktualizace sídel, provozoven a zařízení).

Upozornění:

  • Databáze obsahuje údaje z Českého statistického úřadu (sídla), Rejstříku živnostenského podnikání (provozovny s IČP) a z Registru zařízení (oprávněné osoby s IČZ).

Ke stažení:

Upozornění: Po aktualizaci z verze 8/2016 nebo starší bude vyžadována nová registrace.Tu je možné provést i z nových verzí programů EVI 8 (menu Ostatní / Registrace RES) a SKLAD Odpadů 8 (menu Program / Registrace RES). Pro úspěšné propojení programů EVI 8SKLAD Obalů 8 s databází RES Plus musí odpovídat IČO v licenčních číslech.

Další důležité informace

Pro stažení nové verze musíte mít sjednanou a zaplacenou pravidelnou celoroční objednávku k programu RES Plus. Pro více informací nás případně kontaktujte.