Nová verze programu Ovzduší 1.7.17.12807

26.2.2018
Vydali jsme novou verzi programu Ovzduší 1.7.17.12807 s databází DBEnvita 1.7.17

Aktualizaci programu Ovzduší verze 1.7.17.12807 můžete stáhnout přímo ze stránky o produktu.

Hlavní změny v programu:

  • Zapracován nový datový standard pro ohlašování za rok 2017. Úprava se týká generování ohlášení souhrnné provozní evidence a poplatkového přiznání.
  • Na formuláři Emisní limit ZL byl přidán výběr koeficientu úrovně emisí pro snížení poplatku podle §15, odst. 5. a změněn výpočet poplatků podle tohoto koeficientu.
  • Byla rozšířena možnost generovat zjednodušené ohlášení o zdroje, na něž se vztahuje ustanovení § 6 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší (záložní zdroje, které nemusejí zjišťovat úroveň znečišťování měřením).

(kompletní seznam změn zde)