Nová verze programu Ovzduší 1.6.16.10324

13.2.2017
Vydali jsme novou verzi programu Ovzduší 1.6.16.10324 s databází DBEnvita 1.6.16.10326

Aktualizaci programu Ovzduší verze 1.6.16.10324 můžete stáhnout přímo ze stránky o produktu.

Hlavní změny v programu:

  • Zapracován nový datový standard pro ohlašování za rok 2016. Úprava se týká generování ohlášení souhrnné provozní evidence a poplatkového přiznání.
  • Při generování poplatkového přiznání je upravený formulář, který v případě uplatnění Nevyměření poplatku podle § 15, odst. 6 vyžaduje přidání přílohy s postupem výpočtu poplatku.
  • Na formuláři Emisní limit znečišťující látky byly přidány zaškrtávátka umožňující zvolit, že pro danou zněčišťující látku je uplatněno Nevyměření poplatku podle § 15, odst. 6 a také oznámení o Snížení poplatku podle koeficientu bodu 2 přílohy č. 9 v roce 2017.
  • Přidána tisková sestava zjednoudušeného hlášení F_OVZ_SPE.
  • Aktualizace číselníků modulu Ovzduší podle hodnot platných pro rok 2016.

(kompletní seznam změn ke stažení zde)