Nová verze programu EVI Obec 8.5.7.0

7.4.2016
Vydali jsme novou verzi programu EVI Obec 8.5.7.0 s databází DBINI verze 1.9.3.

Aktualizaci programu EVI 8 Obec verze 8.5.7.0 můžete stáhnout po přihlášení v sekci Podpora a Download.

Nová verze obsahuje mnoho změn a to především v souvislosti s novelou vyhlášky 383/2001 Sb. vyhláškou 83/2016 Sb.

(kompletní seznam změn v EVI8 Obec lze stáhnout po přihlášení v sekci Podpora a Download)

Hlavní změny ve verzi 8.5.7.0:

  • ČíselníkyKatalog odpadů – od 1.4.2016 platí nový katalog odpadů, byly přidány tři nové kódy (010310, 160307, 190308) a upraveny názvy existujících kódů odpadů. Zároveň byly zakázány odpady ze skupiny 50.
  • Odpady – průběžná evidence pro rok 2016
  • Zařízení – Evidence a hlášení zařízení je významně upraveno podle nové legislativy.
  • Dopravci – přidán export hlášení Dopravců do ISPOP dle nové legislativy
  • ILNO – nový vzhled formuláře dle přílohy č. 3 vyhlášky 83/2016 Sb., tisk identifikačního listu, označení sběrových prostředků
  • Import z ISPOP – opravena situace, kdy nezpracovatelná hlášení mohl otevřít pouze uživatel ADMIN
  • Parametry programu – ORP, SOP, KÚ - přidáno tlačítko "Otestovat spojení", které ověří spojení se systémem ISOH pro odeslání hlášení za ORP. V případě problémů je potřeba řešit s oddělením IT.
  • Export dat na MŽP – nový způsob odesílání všech ověřených hlášení na MŽP a to přímo do systému ISOH