4.2.2019
Vydali jsme aktualizaci programu EVI 9 verze 9.5.4.1 s databází DBsiso verze 9.5.7.

Prosíme Vás, abyste si provedli upgrade programu. Doporučujeme vše aktualizovat na jednom PC, na kterém dojde k převodu databází. Potom lze archivní databáze (DBSISOrok.idb) distribuovat na všechny lokality (PC). Tímto postupem nebude nutné, aby všichni prováděli upgrade všech databází. Časově to bude méně náročné.

Zároveň upozorňujeme, že naše programy, resp. databáze přešly pod Firebird 3.0 a je tedy vhodné provést přeinstalaci FireBirdu na verzi 3.0 a to na všech stanicích, kde je EVI9 využíván. Popis činností je uveden na stránce https://ci.inisoft.cz/x/uoKKAQ.

Postup aktualizace:

  1. Před aktualizací si prosím pozorně přečtěte níže uvedený stručný seznam změn v nové verzi nebo si prohlédněte pdf soubor s kompletním seznamem v příloze
  2. Postup aktualizace: Aktualizační balíček siso.zip (přímý odkaz: http://www.inisoft.cz/direct/programy/evi9.zip) stáhněte na počítač, rozbalte jej a postupně spusťte oba soubory dbsisoupg957.exeevi9541.exe a to na serveru nebo PC, na kterém je databáze DBsiso a program EVI9 nainstalován.

Přehled změn v EVI 9.5.4.1

  • implementace nových DS MŽP pro ohlašování v roce 2019 (ISPOP, ORP)

Upozorňuji, že tato verze vyžaduje registraci, kterou můžete provést on-line.

Budete-li mít jakékoliv dotazy k aktualizaci nebo návrhy na vylepšení či doplnění našich programů, kontaktujte se s námi na telefonním čísle 485 102 698 s následnou volbou 33 nebo na mobilním telefonním čísle 777 665 154, případně na e-mailové adrese cejchan@inisoft.cz.